Breker

Profiteert de recyclingsector al van de voorzichtige Nederlandse economische groei?

Zaltbommel - 4 december 2015 - Zoals bekend ijlt de recyclingsector altijd na op de algehele en in het actuele nieuws geventileerde economische ontwikkelingen, zo ook nu. Daarnaast zitten er voor de r...

Lees meer
Recyclingsymposium2015 Reflectie

Recyclingsymposium groeit

Gorinchem - 4 november 2015 - Op 4 november 2015 vond voor de 4e keer het Recyclingsymposium plaats in de Evenementenhal te Gorinchem. Een naar volwassenheid gegroeid symposium met goede sprekers, inh...

Lees meer
Einde-afval schema recyclinggranulaat

Einde afvalstatus recyclinggranulaat een feit

Zaltbommel - 6 februari 2015 - De Regeling ter vaststelling van de einde-afval status van recyclinggranulaat is op 6 februari in de Staatscourant verschenen. Vanaf 7 februari is deze van kracht. In go...

Lees meer
Begeleidingsbrief

Elektronische begeleidingsbrief voor recyclingsector een feit

Zaltbommel - 4 februari 2014 - Op 4 februari heeft ‚ÄčTLN-voorzitter Arthur van Dijk tijdens het Congres Transport van Afval de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) gepresenteerd . Met de EBA kun...

Lees meer
Foto TAG

Export teerhoudend asfalt

Zaltbommel - 25 oktober 2013 - Het nieuws- en actualiteiten programma besteedde aandacht aan de merkwaardige situatie met betrekking tot teerhoudend asfalt (TAG). Door rijksoverheid is beleid gericht ...

Lees meer
Vice-voorziter Mark Kuijken bedankt Jan Schuttenbeld

Jan Schuttenbeld neemt afscheid, Ton van der Giessen nieuwe voorzitter BRBS Recycling

Zaltbommel - 7 mei 2013 - Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 april 2013 heeft Jan Schuttenbeld officieel afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van BRBS Recycling. De vereniging is Ja...

Lees meer