Foto TAG

Export teerhoudend asfalt

Zaltbommel - 25 oktober 2013 - Het nieuws- en actualiteiten programma besteedde aandacht aan de merkwaardige situatie met betrekking tot teerhoudend asfalt (TAG).

Door rijksoverheid is beleid gericht op het reinigen van TAG, maar veel gemeenten en provincies waar teerhoudend asfalt vrijkomt laten dit liever aan de markt over met als resultaat dat circa 50% (660.000 ton) TAG wordt geëxporteerd en laagwaardig wordt toegepast met alle milieu- en arbeidshygiënische risico’s van dien.

EénVandaag maandag 28 oktober 18:15 uur op Nederland 1


Brief Stas over TAG aan VNG