Provinciale CE plannen


Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken. Een overgroot deel van de provincies hebben een analyse van de huidige situatie, de doelstellingen en de weg naar een Circulaire Economie vormgegeven in een plan.

Wij hebben als branchevereniging dan ook de beschikbare plannen van verschillende provincies bij elkaar gezocht en stellen deze graag ter beschikking.


 Drenthe roadmap_circulair_drenthe_2050_web
 Flevoland meerjarenstrategie
 Gelderland 191125_Circulaire_Atlas
 Groningen Uitvoeringsprogramma_atWork_2020-2023
 kansenkaart-10-05-2021 Provincies - IPO
 Noord Holland Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025
 NoordBrabant Circulaire Atlas
 Utrecht Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050, april 2021
 Overijssel uitvoeringsprogramma_circulaire_economie_2020-2023
 Zuid Holland circulair samenversnellen
 Document Limburg G-20-055 Statenvoorstel Beleidskader Circulaire Economie 2.0