Brancheorganisaties


www.bmwt.nl BMWT Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines, Transportmaterieel
www.bfbn.nl BFBN Branchevereniging Fabrikanten Betonproducten NL
www.bvor.nl BVOR  Brancheorganisatie voor Verwerkers van Organische Reststoffen 
www.eda-demolition.com EDA European Demolition Association 
http://www.erfo.info/ ERFO Europese Brancheorganisatie voor bedrijven die secundaire brandstoffen produceren
http://www.fir-recycling.com/ FIR  International Recycling Federation  
www.nvrd.nl NVRD  Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement
www.nvpg.nl NVPG Nederlandse Vereniging voor Professionele Grondreinigers 
www.nvtb.nl NVTB Nederlands Verbond Toelevering Bouw 
www.mrf.nl MRF Metaal Recycling Federatie
www.tln.nl TLN Transport en Logistiek Nederland
http://www.uepg.eu/ UEPG European Aggregates Association
http://www.verenigingafvalbedrijven.nl/ VA Vereniging Afvalbedrijven

http://www.sloopaannemers.nl/

VERAS Vereniging Aannemers Sloopwerken 
www.vno-ncw.nl VNO-NCW  Belangenbehartiger voor ondernemers 
http://betonhuis-betonmortel.nl/ VOBN Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland
http://www.vvtb.nl/ VVTB Vereninging van Verwijderaars van Toxische en Gevaarlijke Materialen
http://www.wte.org/ WTE Integrated Waste Services Organisation
www.mobilerecycling.com BMR Branchevereniging Mobiele Recycling

 
 

Certificatie-instellingen


 internet-adres instelling  plaats
 www.kiwabmc.nl Kiwa BMC Gouda
www.normeccertification.nl Normec Certification  Geldermalsen
www.sgs.com/intron-certificatie SGS Intron Certificatie  Sittard
Culemborg
 www.ikobbkb.nl IKOB-BKB  Houten
 www.kiwa.nl KIWA  Rijswijk
www.ascert.nl Stichting Certificatie Asbest Bennekom

 

Het secretariaat van het GCvD Recyclinggranulaten, het Gezamenlijk College van Deskundigen voor BRL 2506 zetelt momenteel bij Intron Certificatie. Dit secretariaat wordt bij toerbeurt door de certificatie-instellingen verzorgd.
 

 


Accreditatie-instellingen


 internet-adres instelling  plaats
 www.rva.nl Raad voor Accreditatie   Utrecht 


Kwaliteitsborging overig


 internet-adres instelling  plaats
www.sikb.nl Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem  Gouda 
www.nmi.nl Nederlands MeetInstituut  Delft
Dordrecht
Velp
Bergum
www.bouwkwaliteit.nl Stichting Bouwkwaliteit Gouda

De Stichting Bouwkwaliteit verzorgt tevens taken van de Beoordelingscommissie Bouwstoffenbesluit en de Harmonisatiecommissie Bouw.
 


Overheden


http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez Ministerie van Economische Zaken  
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin Ministerie van Financiën  
www.ipo.nl Interprovinciaal Overleg  
www.vng.nl Vereniging van Nederlandse Gemeenten  
www.rvo.nl Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
www.bodemplus.nl Uitvoeringsorgaan van het Ministerie van VROM voor het Besluit bodemkwaliteit  
www.lma.nl Landelijk Meldpunt Afvalstoffen  
www.overheid.nl Overheidspublicaties en wetgeving   


Laboratoria


www.koac-npc.nl
KOAC Civieltechnisch
www.eerlandweb.nl Eerland Laboratorium
Civieltechnisch
www.intron.nl SGS Intron Laboratorium
Civieltechnisch
Milieuhygiƫnisch
www.ingenieursbureau-mol.nl Mol Ingenieursbureau
Civieltechnisch
Bodemonderzoek
www.basbv.com Bas b.v.
Betontechnologisch
www.alcontrol.nl Alcontrol
Milieuhygiƫnisch
Asbest
www.searchbv.nl Search  Asbest
www.bme.nl
BME
Asbest

Kennisinstituten


 www.crow.nl CROW Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
www.sbrcurnet.nl SBRCURnet SBRCURnet; kennisnetwerk voor Civiele Techniek
 www.arbouw.nl Arbouw Organisatie voor arbozaken en ziekteverzuim in de Bouwnijverheid
 www.rivm.nl RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
www.rvo.nl RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 www.ce.nl CE Onderzoeks- en adviesorganisatie voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken
 www.infomil.nl Infomil Informatiecentrum voor milieuvergunningen
www.schreurs-uitgeverij.nl Schreurs Kennisoverdracht op het gebied van bodem, bouw- en afvalstoffen

 


Overige links


www.afvalonline.nl Afval Online
Afval Online geeft dagelijks het nieuws en achtergronden over afval en recycling.
www.nedvang.nl

 

 

 
 
Stichting Nedvang.

Deze stichting opgericht door producenten en importeurs om collectief uitvoering te geven aan het Besluit Verpakkingen en Papier en Karton.
 
www.cobouw.nl Cobouw
www.nijgh.nl Uitgever bouwcatalogus 
www.cementenbeton.nl Site van Cement en Betoncentrum
www.reststoffenbeurs.nl Vraag en aanbod van reststoffen bij elkaar gebracht
www.energiened.nl Nederlandse Energiebranche; o.a. informatie over afnemers van biomassa
www.grondbankonline.nl Vraag en aanbod van grond- en bouwstoffen
www.granulaatbeton.nl
 
Informatie over toepassing en eisen voor granulaten in beton. Met voorbeelden.
www.schreurs-opleidingen.nl Kennisoverdracht op het gebied van bodem, bouw- en afvalstoffen