Links naar derden

Laboratoria


www.koac-npc.nl KOAC Civieltechnisch www.eerlandweb.nl Eerland Laboratorium Civieltechnisch www.intron.nl SGS Intron Laboratorium CivieltechnischMilieuhygiënisch www.ingenieursbureau-mol.nl Mol Ingenieursbureau CivieltechnischBodemonderzoek www.basbv.com Bas b.v. Betontechnologisch www.alcontrol.nl ...

Overheden


http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm Ministerie van Infrastructuur en Milieu http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez Ministerie van Economische Zaken http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin Min...

Kennisinstituten


www.crow.nl CROW Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte www.sbrcurnet.nl SBRCURnet SBRCURnet; kennisnetwerk voor Civiele Techniek www.arbouw.nl Arbouw Organisatie voor arbozaken en ziekteverzuim in de Bouwnijverheid www.rivm.nl RIVM Rijksinstituut voor Volk...

Overige links


www.afvalonline.nl Afval Online Afval Online geeft dagelijks het nieuws en achtergronden over afval en recycling. www.nedvang.nl Stichting Nedvang. Deze stichting opgericht door producenten en importeurs om collectief uitvoering te geven aan het Besluit Verpakkingen en Papier en Karton. www.cobouw.n...

Certificatie-instellingen


internet-adres instelling plaats www.kiwabmc.nl Kiwa BMC Gouda normeccertification.nl Normec Certification Geldermalsen www.sgs.com/intron-certificatie SGS Intron Certificatie Sittard Culemborg www.ikobbkb.nl IKOB-BKB Houten www.kiwa.nl KIWA Rijswijk www.ascert.nl Stichting Certificatie Asbest Benne...

Accreditatie-instellingen


internet-adres instelling plaats www.rva.nl Raad voor Accreditatie Utrecht

Kwaliteitsborging overig


internet-adres instelling plaats www.sikb.nl Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem Gouda www.nmi.nl Nederlands MeetInstituut Delft Dordrecht Velp Bergum www.bouwkwaliteit.nl Stichting Bouwkwaliteit Gouda De Stichting Bouwkwaliteit verzorgt tevens taken van de Beoordelingscommissie Bouwsto...

Brancheorganisaties


www.bmwt.nl BMWT Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines, Transportmaterieel www.bfbn.nl BFBN Branchevereniging Fabrikanten Betonproducten NL www.bvor.nl BVOR Brancheorganisatie voor Verwerkers van Organische Reststoffen www.eda-demolition.com EDA European Demolition Association http:/...