Artikelen uit de categorie Recycling

Green_Collective_WEB
Circulaire Economie Recycling

Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers


Op 11 september 2023 vierden recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collective. Vijf jaar geleden gestart als een white label initiatief in Gouda en inmiddels is het white label initiatief onder de naam Green Collective in meer dan 25 binnensteden actief. Green Collective is...
BEwerken ONLINE
Recycling

FIR vergadering Parijs


De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is vertegenwoordigd. Uit een verkenning blijkt dat de lidstaten die in FIR vertegenwoordigd zijn, zo’n 6...
Eau Lounge
Recycling

Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof


De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren de thema’s toch vooral afscheid en stikstof.
Wisseling van de wacht
Recycling

Wisseling van de wacht


Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, nam hij de voorzittershamer van de vereniging over van toenmalig voorzitter Jan Schuttenbeld.
Foto Ton_WEB
Recycling

Afscheid


Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuurdersfunctie. Er wordt mij vaak gevraagd wat er in die elf jaar veranderd is. Natuurlijk zijn er veel...
Roof2Road dakrol en weg_WEB
Recycling

Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging


In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen. Gerben Bijker, directeur van Roof2Road, deelt in een interview met BEwerken de uitdagingen van de ...
Recyclingsymposium 2022
Recycling

Oud is het Nieuwe Nieuw!


Met het thema: Oud is het Nieuwe Nieuw!, zal de 11e editie van het Recyclingsymposium aandacht besteden aan optimaal hergebruik in de circulaire bouweconomie.
Keestrack R6e
Circulaire Economie Recycling Beleid

Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie


Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en regelgeving die hen tot elektrificatie aanzetten. Nieuwe uitdagingen en mogelijkheden ontstaan door de v...
Balken 2e kans
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

2e Kans bouwmaterialen, a way of life


Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval- en recyclingbranche. Een branche in ontwikkeling en die naast de koplopers ook pioniers kent.
st.open2023-esther_WEB
Recycling

Stimuleringsregeling voor elektrisch afval ook voor bouw-, recycling- en sloopbranche


Wat doe je met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen uit bouw- of sloopprojecten? En wat valt er nu precies onder dit afval? Vaak kijken bedrijven naar het materiaal: bij een armatuur zie je het metaal, niet de elektra die eraan vastzit. Esther Musch van Stichting OPEN geeft du...
Recypedia BTT_WEB
Recycling Wetgeving

Best Beschikbare Techniek


BBT staat voor Best Beschikbare Techniek, of in het Engels: BAT (Best Available Techniques). BBT worden op Europees niveau ontwikkeld op basis van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Deze richtlijn vereist de geïntegreerde beheersing van grondstoffengebruik en preventie van verontreiniging van ...
Asfalt artikel_WEB
Breken Recycling Grondstoffen Beleid

De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie


De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwerken een mooie gelegenheid om de voortgang van deze sector onder de loep te nemen. In dit artikel gaa...
Heidelberg2023 05 12 PBl_100 tph mobile plant for selective separation_WE
Breken Recycling

Sluiten betonkringloop biedt kansen voor verdere CO2-reductie


Vanwege zijn veelzijdigheid, betrouwbaarheid en alom beschikbare grondstoffen is beton wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Er is steeds meer aandacht voor de grote milieu impact van het bindmiddel cement. Daarvan wordt jaarlijks zo’n 4,5 miljard ton geproduceerd. De CO2-emissie verbonden ...
Foto Marieke van der Werf
Circulaire Economie Recycling Beleid

Circulaire economie is geen middel, maar een doel!


“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit jaar verscheen. Het programma vormt de routekaart naar een volledig circulaire economie. Er is inmi...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

Verandering van spelregels nodig


In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) sprak BEwerken met hen over de kansen en uitdagingen voor de circulaire econ...
Geopolymeerbeton
Breken Recycling

Recycling van geopolymeerbeton


Na jaren van praten over klimaatmaatregelen en over het Betonakkoord komt een groot deel van de betonwereld in actie voor de verduurzaming. Nieuwe grondstoffen voor beton en innovatieve betonsoorten verschijnen, in bestekken en aanbestedingen krijgt duurzaamheid een plek. Ook innovatieve recyclingme...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen

Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)


Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogelijk is om het percentage beton in menggranulaat terug te brengen van 50 procent naar 35 of 40 procen...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

Recycling glas en steenwol


Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het spannend te mogen spreken in Lissabon bij de afsluiting van het Wool2Loop project. Het hele proces behandeld te zien door Europese experts van slopen, recyclen, research, procescontrole, pilots en ten s...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Wetgeving

Circulair bouwen met het Moederbestek


Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan de slag gaan. En dan horen we vaak toch dat we in de keten tegen een aantal punten aanlopen zoals: h...
BEwerken ONLINE
Recycling Beleid Wetgeving

Risico-inventarisatie en -evaluatie; voor een veilige en gezonde werkplek


Goede arbeidsomstandigheden verbeteren de productiviteit. Bovendien vermindert de kans op ongevallen waarmee de werkgever aan de zorgplicht voldoet. Dat zijn de voordelen van het opstellen van de RI&E, waarvoor BRBS Recycling een gratis online leidraad aanbiedt.
Foto Jeanette_web
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

ZZS in afvalstoffen


Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten worden gecategoriseerd. Het bekendste voorbeeld hiervan is PFAS/PFOA.
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen

Vulstoffen


Vulstof is een fijn materiaal met korrels kleiner dan 63 μm. Vulstoffen worden gebruikt in beton en in asfalt, maar kennen ook toepassingen in vele andere industrieën (verf, kunststof, voeding, keramiek). Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen specifiekere definities voor vulstof bestaan. Vuls...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Generieke richtlijn grondstoffen voor circulair beton


De nieuwe CROW-CUR Richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton is beschikbaar. De Nederlandse overheid heeft de beleidsdoelstelling dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is. In 2030 wil Rijkswaterstaat 100% van het te slopen beton hoogwaardig he...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling

Textielrecycling in Nederland


De textielbranche is een veelomvattende industrie die invloed heeft op vele andere branches. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de bedrijfskledingindustrie. Bijna 3 jaar geleden in april 2020 presenteerde staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat het beleidsprogramma Textiel, waarin...
Recypedia
Breken Recycling Grondstoffen

Hydraulische slak


Hydraulisch recyclinggranulaat is een mengsel van meng- of betongranulaat waaraan 5 tot 20 % (m/m) hydraulische slak is toegevoegd. Hydraulische slak, ook wel stabilisator genoemd, heeft de eigen-schap dat het in aanwezigheid van water en/of vocht verhardt waardoor uiteindelijk een vormgegeven, beto...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Publicaties

LCA MRPI Recyclinggranulaten vernieuwd


Aanvankelijk was de animo om de Levenscyclusdata (LCA cijfers) voor recyclinggranulaat te herzien niet groot. De milieu-impact is al laag en wezenlijke proceswijzigingen zijn beperkt, waardoor er niet veel winst valt te behalen en er in de markt weinig verschuiving in het gebruik van grondstoffen of...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet


De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet op orde. Het is de vraag of de nieuw beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 gehaald word...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling

Hoe mooi kan het zijn, permanente CO2 opslag in betongranulaat


Het is al mooi als je van afval – betonpuin – een hoogwaardige grondstof maakt voor nieuw beton – betongranulaat. Waardoor beton circulair wordt. Nog mooier is het als je tijdens de productie van betongranulaat een significante hoeveelheid CO2 bindt. En helemaal mooi is het als hierdoor de kwaliteit...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

CO2-heffingen en de gevolgen voor de sector


De afval- en recyclingbranche kijkt met een optimistische en ietwat kritische blik naar de CO2-heffing van grondstoffen.
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Wetgeving

Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet


Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de slooplocatie. Nu zijn die regels nog te vinden in het Besluit mobiel breken bou...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving Publicaties

Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving


De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zijn (wettelijke) regels gesteld om dit in goede banen te leiden. Regels zijn een belangrijke basis voo...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid Wetgeving

Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?


De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten bereiken. Minder energie verbruiken, duurzame opgewekte energie gebruiken, maar ook: zo snel mogeli...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Recypedia: Bijproduct


Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Beleid Wetgeving

Provinciale CE plannen


Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken.
BEwerken ONLINE
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

‘Niets is afval, tenzij...


Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw”


De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze plannen niet laten stuklopen op een groot onderschat én onbekend probleem: de beschikbaarheid van elementaire grondstoffen als zand en grind voor bouw en infra. Ook in een circulaire economie blijven ...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Wetgeving

Breken van puin onder de Omgevingswet


De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) gedeeltelijk.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Beleid

Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS op de circulaire economie?


Het effect van onze welvaart laat al meer dan 50 jaar sporen na in het milieu. Het is ondenkbaar geworden om te kunnen leven zonder organische kunststoffen. Bij de ontwikkeling van deze kunststoffen lag de nadruk op de gunstige eigenschappen en brede toepasbaarheid.
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Wetgeving

Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1


De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de documenten betekenen. Toch zijn deze er juist om het makkelijker te maken.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Beleid

Update Pilot brandverzekering


Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wakker liggen van de kosten die een brandverzekering met zich mee brengt.
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Wetgeving

CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel


Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn te verbeteren.
BRBS Recycling
Breken Recycling Grondstoffen Beleid

Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen


De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische industrie.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Wetgeving

Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels


Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevingsrecht.
BRBS Recycling
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Feitenonderzoek immobilisatie


Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving op de korte ...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Veilige organofosfaat-vlamvertragers in de circulaire economie


Synthetische chemicaliën zijn inherent aan de moderne samenleving waarin we leven en dragen bij aan gezondheid, veiligheid en comfort. De productie en het gebruik van chemicaliën nemen in een steeds sneller tempo toe.1 Een belangrijke klasse van deze chemicaliën zijn organofosfaten, die veel worden ...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Wetgeving

Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden


BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is klaar, het wachten is op de ICT-tool. Welke veranderingen komen eraan, wat voor impact heeft het op de ...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen

Teerhoudend asfalt volledig circulair


Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de A...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken


Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat ook zo? In dit artikel gaan we in op de ervaringen met “einde-afval” en plaatsen we de situatie in Ne...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen

Hoe hoog leg jij de lat?


Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veiligheidsladder / Saftey Culture Ladder. Hierdoor is de vraag naar certificering voor de Safety Culture La...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Brand is niet per definitie failliet


Branden bij bedrijven zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten. Wel is het mogelijk de kans op brand aanzienlijk te verkleinen. Burghgraef van Tiel & Partners is gespecialiseerd in het beoordelen van de verzekerbare risico’s die bedrijven lopen en in risicoanalyses waaruit blijkt op welke wijze de ...
BRBS Recycling
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden


Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om BSA als nieuwe grondstoffen toe te passen, maar het moet beter!” stelt Peter Kreukniet van Stichting...
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Publicaties

Recyclinggranulaat: Kwaliteitsborging


De kwaliteit van zowel recyclingproducten als recyclinggranulaat is van groot belang voor de acceptatie van deze materialen in de markt. De sector doet veel aan kwaliteitsborging en stelde al in de jaren 1980 een eigen kwaliteitsborgingssysteem op. Dit is in 1995 omgezet in een nationale Beoordeling...
TAG kaarten
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid

Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt


Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gereinigd. Toch gaat jaarlijks nog circa 200.000 ton ongereinigd de grens over en wordt het land van best...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Financiële zekerheid: geest uit het verleden


De overheid wil de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangrijpen voor een uitbreiding van het instrument financiële zekerheid. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag afvalverwerkende bedrijven kan verplichten financiële zekerheid te stellen. Bedrijven worden dan kort gezegd verplicht om voldoen...
10_CO2 _2050 website
Circulaire Economie Recycling Beleid

Van Veldhoven: deel afspraken uit Green Deal moeten wereldwijd gaan gelden


De afspraken over het verplichte hergebruik van materialen, die zijn gemaakt in de Europese Green Deal, zouden wereldwijd moeten gaan gelden. Dat levert een aanzienlijke besparing op van de uitstoot van CO2 en voorkomt dat plasticafval in het milieu terecht komt. Staatssecretaris Stientje van Veldho...
Breken Recycling Grondstoffen Publicaties

Instructie korrelverdeling


Korte introductie: BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de korrelverdeling op recyclinggranulaten. Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de korrelverdeling zelfstandig kunnen uitvoeren. Het filmpje is belangeloos door Normec L...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid

Met circulair ontwerpen valt veel te winnen


Energie verbruikende of energie gerelateerde producten, zeg maar alles waar een stekker aan zit, dienen te voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. In navolging van deze richtlijn besloot de Europese Commissie al in 2018 hier een grondstoffen paragraaf aan toe te voegen, die na uitwe...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand


Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten. Die moeten zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden en zijn afhankelijk van allerlei interne en ex...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid

Rekenkamer: ‘Europa heeft meer recyclingcapaciteit nodig’


Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat binnen de EU nog altijd meer dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal wordt verbrand. De rekenkamer waarschuwt dat de doelstelling, om in 2025 minimaal 50 procent van al het afval te recyclen, mogelijk niet wordt behaald.
BEwerken ONLINE
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan


Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële activiteit op Natura 2000 gebieden wordt berekend. Als uit deze berekeningen blijkt dat er geen negatief...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling

Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof


Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire economie. Door de toegenomen vraag hecht de recyclingsector aan een goede en gewaarborgde kwaliteit.
BEwerken ONLINE
Sorteren Recycling Grondstoffen

Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten


De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is inmiddels volledig operationeel. Vlak voor de zomer werd gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun levensduur hebben bereikt. Het recyclingproces is vrijwel 100% circulair met als eindresultaat drie...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?


Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de door hen ingenomen afvalstoffen of het verwerkingsproduct zitten. Een veel gehoorde vraag in mij...
BEwerken ONLINE
Recycling Wetgeving

Een handhavingswaarschuwing en nu?


Nederland telt op dit moment 161 Natura 2000-gebieden. Ter voorkoming dat de natuur in ons land nog verder achteruitgaat, zijn er eind 2018 zo’n 400 extra maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren ook maatregelen gericht op het verminderen van de stikstofuitstoot. Maatregelen die mogelijkerwijs de r...
schema Arbocatalogus
Recycling Afvalstoffen Wetgeving

Arbozaken


Arbo zaken Arbeidsveiligheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van recyclingbedrijven. BRBS Recycling als vereniging van recyclingbedrijven draagt in dit verband zorg voor die arbo-aspecten die collectief geregeld kunnen worden. Dat bespaart individuele bedrijven veel tijd en geld, ...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Eisen voor granulaten voor beton


In de betonnorm EN 206 zijn informatieve eisen opgenomen voor recyclinggranulaten. Omdat beton vele toepassingen heeft, worden er soms heel verschillende eisen aan de toeslagmaterialen gesteld. Het stellen van generieke eisen is dan niet makkelijk. Om te voorkomen dat de toepassing van recyclinggran...
Breken Recycling Grondstoffen

Betontechnologen opgeleid


Betontechnologen zijn nog wel eens wat huiverig om recyclinggranulaten in beton toe te passen. Dit blijkt niet nodig. BRBS Recycling werd door de betontechnologen van Cementbouw en van KBZN uitgenodigd om toe te lichten hoe een goed recyclinggranulaat wordt vervaardigd. Daar komt meer bij kijken dan...
Breken Recycling Grondstoffen

Granulaat in beton


De toepassing van granulaten in beton is belangrijk voor de sector. De verwachte toename van de hoeveelheden bouw- en sloopafval dwingt de sector ertoe om te kijken naar andere toepassingen dan funderingslagen in de wegenbouw. Afzet van granulaat in de betonsector is een zeer kansrijke en belangrijk...
Breken Recycling Afvalstoffen Wetgeving

REACH


BRBS Recycling heeft in een vroeg stadium inzake REACH het standpunt ingenomen dat recyclinggranulaat niet voor REACH in aanmerking zou moeten komen, ook al is het geen afval meer. In maart 2010 is door ECHA het standpunt "REACH, afval en herwonnen stoffen" gepubliceerd. Hierin wordt bevestigd dat r...
Circulaire Economie Recycling Beleid

Sustainability


Scientific study on benefits of recycling In order to achieve a breakthrough in thinking, a federation of waste and recycling associations and environmental organizations has ordered the Utrecht University to calculate the benefits of recycling expressed in energy saving and CO2 reduction. Universit...
Circulaire Economie Recycling Beleid Publicaties

Duurzaam grondstoffengebruik en CO2-reductie


Wetenschappelijke studie naar voordelen van recycling Om een doorbraak in denken te bewerkstelligen heeft de Universiteit Utrecht in opdracht van koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties, de studie 'Saving materials' gepresenteerd. Op 8 september 2010 is het eerste e...
REACH, Echa
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

Europese regelgeving


Steeds meer Europese regels en richtlijnen bepalen de nationale regelgeving.Afvalrichtlijn, stortrichtlijn, waterrichtlijn, REACH, EVOA, IPPC, E-PRTR, Eural en End-of-Waste zijn enkele voorbeelden.BRBS Recycling oefent via lidmaatschap van FIR invloed uit op deze stortvloed aan regels. Omdat Nederla...
Recycling Beleid Wetgeving

FIR


De FIR is de Internationale Recycling Federatie. Het secretariaat van BRBS Recycling verzorgt tevens het secretariaat van de FIR. Zie voor verdere informatie de website van de FIR: www.fir-recycling.com.
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

CEN TC 154 Korrelvormige materialen


CEN TC 154 Is verantwoordelijk voor de Europese ontwikkeling van normen voor korrelvormige materialen. Onder CEN TC 154 werkt een aantal Subcommittees (SC's), die de afzonderlijke deelonderwerpen behandelen. SC1 Toeslagmaterialen voor mortel SC2 Toeslagmaterialen in beton SC3 Bitumineus gebonden mat...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

CEN TC 351 Milieu


Op Europees niveau wordt gewerkt aan normen voor milieuaspecten van bouwstoffen. CEN TC 351 ontwikkelt deze normen, daarbij gebruik makend van zoveel mogelijk bestaande methoden. Het betreft vooral testmethoden, normen voor monstervoorbehandeling en monsterneming en analyse van milieu-eigenschappen....
Asbest illegaliteit
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid

Asbest


Asbest is een belangrijk thema omdat deze stof kan leiden tot ernstige aandoeningen indien het zich in de longen kan nestelen. Als laatste schakel in de verwijderingsketen zijn puinbrekers en sorteerbedrijven kwetsbaar voor asbest. De kans dat aangeboden afvalstoffen verontreinigd zijn met asbest is...
Monsters voor onderzoek
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Besluit bodemkwaliteit


Het Besluit bodemkwaliteit eist dat bouwstoffen die in de bodem worden toegepast voldoen aan criteria voor uitloging en samenstelling. De criteria van het Besluit bodemkwaliteit zijn gebaseerd op een afweging tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bescherming van de bodem en de toepasbaar...