Secundaire brandstoffen

Leden van BRBS Recycling die beschikken over een sorteerinstallatie richten zich onder meer op het selectief scheiden van de hoogcalorische fracties uit de gemengde afvalstoffen. Deze hoogcalorische fracties zijn uitstekend inzetbaar als (grondstof voor) secundaire brandstoffen. De secundaire brandstoffen kunnen een deel van de conventionele brandstoffen vervangen bij energie-opwekking en cementproductie. Hierbij zorgen ze voor een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is gunstig voor het broeikaseffect.