Toezicht, breken en GPS

Breken Grondstoffen Wetgeving

GPS in BRL 2506


BRL 2506 schrijft voor dat puinbreekinstallaties moeten zijn voorzien van een GPS systeem. Dit systeem moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het GPS systeem dient in staat te zijn om de geografische positie en de werking (aan/uit) van de breekinstallatie weer te geven; het GPS systeem dient cont...
Breken Wetgeving

GPS voor puinbrekers


Sinds het verschijnen van BRL 2506, versie 2013, is een GPS unit op gecertificeerde puinbreekinstallaties verplicht geworden. BRBS Recycling heeft voor haar leden een systeem laten ontwikkelen dat zichtbaar is op allebrekers.nl. Ook voor niet leden is dit systeem te gebruiken. Neem hier over contact...
Breken Grondstoffen Wetgeving

Kwaliteit in de sector


BRBS Recycling heeft werk gemaakt van de verbetering van de kwaliteit in de sector. Uitgangspunt is dat recycling meer kans krijgt door kwaliteit. Er is afstemming gezocht met handhavers om tot deze verbeteringen te komen. enkele van de gebruikte lezingen zijn via deze links te downloaden: - Dick Ee...