Instructie korrelverdeling


Korte introductie:

BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de korrelverdeling op recyclinggranulaten.

Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de korrelverdeling zelfstandig kunnen uitvoeren.

Het filmpje is belangeloos door Normec Laboratorium gemaakt.

Bij het filmpje is een korte tekst geschreven ter begeleiding. Tevens treft u links aan naar een instructie over monstervoorbehandeling en een schriftelijke beschrijving van de proef.

Voor aanvullende vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van BRBS Recycling.

 


 Instructiefilm korrelverdeling - begeleidend document
 Proefbeschrijving korrelverdeling EN 933-1
 Monstervoorbereiding
 Informatieblad BRL 2506 verkorte methoden

Instructie samenstelling


Korte introductie:

BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de samenstellingsproef op recyclinggranulaten.

Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de samenstelingsbepaling zelfstandig kunnen uitvoeren.

Het filmpje is belangeloos door Normec Laboratorium gemaakt.

Bij het filmpje is een korte tekst geschreven ter begeleiding. Tevens treft u links aan naar een instructie over monstervoorbehandeling en een schriftelijke beschrijving van de proef.

Voor aanvullende vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van BRBS Recycling.


 Monstervoorbereiding
 Instructiefilm samenstelling - begeleidend document
 Proefbeschrijving samenstelling EN 933-11

Bouwproductenverordening en certificatie


BRL 2506 is in 2017 herzien en per 1 juli 2013 is de Bouwproductenverordening definitief in werking. Beide hebben consequenties voor de kwaliteitsborging en documentatie rond bouwproducten. De meeste producten uit de recycling van puin vallen sinds 2004 onder de verplichtingen van de Bouwproductenverordening (voorheen Bouwproductenrichtlijn). De rechtstreeks werkende verordening vereist van bouwgrondstoffenleveranciers dat zij hun CE markering goed op orde brengen.

Voor de leden van BRBS Recycling is een aantal documenten samengesteld die zullen helpen bij het implementeren van de veranderingen.


 Bouwproductenverordening EU 205 2011
 Verslag Ledenbijeenkomst CPR en certificering 17-02-2015
 Informatieblad CE markering
 Presentatie CPR C. van den Thillart
 Presentatie EJ de Bont certificatie en CPR
 Presentatie P. Broere Productnormen
 Voorbeeld DoP menggranulaat
 Veiligheidsblad recyclinggranulaat
 Eisen aan DoP CPR bjilage III
 Artikel NEN 201205 nen ce markering
 Prestatieverklaring in CPR Wever Van den Thillart bouwnieuws
 BRL 2506 2012-11-29 aanvaard
 Advies Kalibratie

CE-markering


Sinds 2004 is de CE markering voor korrelvormige bouwstoffen verplicht. Een bedrijf dat deze bouwstoffen in het handelsverkeer brengt is verplicht deze markering aan te brengen.
In 2013 is deze regelgeving vervangen door de Construction Products Regulation. Dit is rechtstreeks werkende regelgeving waar de lidstaat geen eigen invulling aan mag geven. Deze aanpassing maakt bij overtreding mogelijk dat strafmaatregelen worden toegepast volgens het strafrecht. Daarbij zijn personen aansprakelijk.

Voordat Europese normen worden geïmplementeerd in de lidstaten kunnen er nationale invullingen worden gemaakt door de nationale standaardisatieinstellingen (In nederland is dat NEN). Voor bovengenoemde normen is dat gebeurd. Zie de tabel.

Voor korrelvormige materialen zijn er de volgende geharmoniseerde normen:

nummer naam  nr. nationale invulling 
EN 12620 Toeslagmaterialen in beton NEN 5905
EN 13055-2 Lichtgewicht toeslagmaterialen in beton NEN 3813**
 
EN 13242 Ongebonden mengsels NEN 3832
EN 13450 Spoorwegballast NEN 2034**
EN 13383 Waterbouwsteen  

Verder zijn er de volgende niet-geharmoniseerde normen

nummer naam nr. nationale invulling
EN 13108-8 Asfaltgranulaat voor asfalt nvt
EN 13285 Ongebonden mengsels NEN 5179
En 14227-1 Hydraulisch gebonden mengsels met cement nvt
EN 14227-2 Hydraulisch gebonden mengsels met staalslak nvt

 

*De EN 13285 is de norm voor ongebonden mengsels. Deze norm is niet geharmoniseerd. Deze is in Nederland wel doorgevoerd in de Standaard RAW Bepalingen. Omdat EN 13285 niet is geharmoniseerd mag er geen CE markering op worden afgegeven. Omdat wel wordt voldaan aan EN 13242 moet daarop wel CE markering worden afgegeven. Een verwarrende situatie, die er vooralsnog toe leidt dat bedrijven wel hun CE markering volgens EN 13242 moeten regelen.
Ook EN 14227-2 en EN 13108-8 zijn niet geharmoniseerd. Derhalve is CE markering op hydraulisch granulaat (met slak) en asfaltgranulaat voor warm asfalt niet toegestaan. Daarentegen is een CE markering voor menggranulaat met een gehalte slakken volgens EN 13242 wel weer toegestaan. Er wordt dan echter geen CE markering afgegeven op de hydraulische werking.

** Normen zijn nog niet definitief vastgesteld.

Zodra een Europese norm definitief is vastgesteld, dienen lidstaten de normen in te trekken die hetzelfde regelen. Derhalve zijn ook in de Nederlandse regelgeving zoals NEN normen en de Standaard RAW Bepalingen de Europese normen opgenomen.

Om leden te helpen met de verplichtingen rond CE markering is een informatieblad opgesteld.