Nieuws van BRBS Recycling

BRBS Recycling
Publicaties

Jaarverslag 2021 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd


Dinsdag 18 oktober 2022 publiceert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar Jaarverslag 2021. Het afgelopen jaar heeft de stichting zich wederom ingezet om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en het gebruik ervan te stimuleren. Alle inspanningen zijn erop gericht...
BRBS Recycling

RI&E instrument ondertekend


De Risico Inventarisatie en Evaluatie voor de branche van afvalbedrijven is een belangrijk, wettelijk verplicht, instrument in het kader van de Arbowetgeving. Het RI&E-instrument helpt bedrijven om op eenvoudige wijze aan de verplichtingen te voldoen. Dit moet iedere 3 jaar opnieuw worden erkend voo...
BRBS Recycling

Vooruitkijken naar de toekomst


Op 15 december 2021 presenteerden de VVD, D66, CDA en ChristenUnie het Coalitieakkoord 2021-2025 met de titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Dit Coalitieakkoord biedt, zoals verwacht, enorm veel ruimte tot discussie. Iedere partij, maatschappelijke organisatie, vertegenwoordig...
BRBS Recycling

Nederlands teerhoudend asfalt moet gereinigd. Verscherpt toezicht op export


Per 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de ...
BRBS Recycling

Recyclinggranulaten: Kwaliteitsborging (5)


De kwaliteit van zowel recyclingproducten als recyclinggranulaat is van groot belang voor de acceptatie van deze materialen in de markt. De sector doet veel aan kwaliteitsborging en stelde al in de jaren 1980 een eigen kwaliteitsborgingssysteem op. Dit is in 1995 omgezet in een nationale Beoordeling...
Jaarverslag2020

Jaarverslag 2020 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd


Donderdag 8 juli publiceert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar Jaarverslag 2020. In het jaarverslag laat de stichting zien wat ze doet om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en het gebruik ervan te stimuleren. Alle inspanningen zijn erop gericht veilig en g...
Grafiek artikel Minder beton in meng

Minder beton onder de weg


Er is veel aandacht voor de recycling van beton. Al jarenlang wordt betonpuin uit sloop, bouw en misproductie bij betonfabrikanten opgewerkt door puinrecyclingbedrijven voor toepassing als funderingsmateriaal onder de weg. In de huidige trend naar een circulaire economie wordt gestreefd naar het slu...
TAG kaarten

Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt


Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gereinigd. Toch gaat jaarlijks nog circa 200.000 ton ongereinigd de grens over en wordt het land van best...
BRBS Recycling

BEwerken krijgt een digitaal broertje


Veel van de lezers van het BRBS Recycling kwartaalblad zijn inmiddels al jaren gewend aan BEwerken als gedrukt magazine. BEwerken bevat informatie over wet- en regelgeving, innovaties, brancheontwikkelingen en wij lichten graag onze leden uit in het blad. Menigmaal heeft de tijd ons nieuws ingehaald...
shutterstock_144961078

Recycling is al jaren de juiste oplossing, nu de laatste 20% nog!


In Nederland zijn dagelijks circa 40.000 mannen en vrouwen bezig met het opruimen van de vergane welvaart van de Nederlandse consument. Voor dag en dauw vangen deze vakmensen hun werkzaamheden aan. Op de vrachtauto, aan de sorteerlijn, als operator of als planner; een hele ketting van mensen en proc...
BRBS Recycling

Het BRBS Recycling Jaarverslag 2020 is gepubliceerd


In aanvulling op het BRBS Recycling Jaarverslag 2020 dat in het kwartaalblad BEwerken als bijlage is toegevoegd is dit ook nu weer als apart document te lezen. In het Jaarverslag leest u (bijna) alles wat zich op het gebied van afval, recycling en de Circulaire Economie in het jaar 2020 heeft afgesp...
Pilot Brandverzekering

BRBS Recycling start pilot afvalbrandpreventie met verzekeraars


In samenwerking met BRBS Recycling, Burghgraef & van Tiel Risico-inspecties, Oodit Platform B.V., SAA Verzekeringen B.V. en Scharenborg bedrijfsverzekeraars start vandaag een uitgebreide pilot die tot doel heeft om alle afval- en recyclingbedrijven volgens een transparante en realistische methodiek ...
BRBS-BEwerken-2101web

Recyclinggranulaat: een goed kwaliteitsproduct (4)


Als het gaat om duurzaamheid heeft recycling van oudsher een goede naam. Recycling is goed. Om daar een objectief oordeel over te kunnen geven zijn er normen ontwikkeld. De Levenscyclusanalyse (LCA, EN 15804)) is daarvan het bekendst. BRBS Recycling heeft enkele jaren geleden een levenscyclusanalyse...
VANG_Buitenshuis

Afvalwijzer voor bedrijven


Op 25 januari 2021 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over de vaststelling van de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3). Het gewijzigde LAP3 treedt op 2 maart 2021 inwerking. Onderdeel hiervan is ook het scheiden van bedrijfsafval. De meeste onderne...
Asfalt

Convenant Thermische Reiniging van teerhoudend asfalt 3 jaar verlengd


Sprekend voorbeeld voor de circulaire economie De Nederlandse thermische reinigingsbedrijven voor teerhoudend asfalt hebben het Convenant voor teerhoudend asfaltgranulaat weer voor drie jaar verlengd tot eind 2023. Hiermee loopt de recyclingsector voorop in het uitdragen van de circulaire economie e...
avondklok-lockdown-coronacrisis-9-21-uur

Avondklok en werken in de avond


Vanaf zaterdag 23 januari 2021 geldt er een avondklok tussen 21:00 en 04:30 uur. Personen die zich binnen dit tijdframe op straat begeven dienen hiervoor een goede verklaring voor af te kunnen leggen. Werknemers in de afval- en recyclingbranche werken vaak afwijkend van de reguliere kantoortijden en...
BRBS-Van-Werven-Nieuwe-Sortering

Plastic scoort!


Bijna dagelijks worden we als maatschappij, politiek en bedrijfsleven met de neus op de feiten gedrukt: het gebruik van plastic is niet goed en de wijze waarop wij in er in de afvalfase mee om gaan is zo niet nóg slechter voor ons. Vervolgens ontstaat er juist een tegenreactie vanuit producenten en ...
Recyclinggranulaat een betrouwbare grondstof

Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof (3)


Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire economie. Door de toegenomen vraag hecht de recyclingsector aan een goede en gewaarborgde kwaliteit. De...
Weg naar 2021

2021 – Het jaar van de verandering


Op 15 januari 2020 sprak ik onze leden en donateurs toe tijdens onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd. Het jaar 2020 zou een jaar worden waarin wij het 40-jarig jubileum van deze mooie vereniging zouden gaan vieren. Ook de herdenking en viering van 75...
Mark Kuijken

Regeren is vooruitzien!


Er zullen in Nederland weinig mensen zijn die dit jaar niet snel willen vergeten. Niet alleen in Nederland overigens, maar over de hele wereld zijn mensen en bedrijven getroffen door de gevolgen van een gezondheidscrisis die wij niet zagen aankomen. Regeren is vooruitzien is een uitspraak van de Fra...
Breekproces van puin tot recyclinggranulaat

Recyclinggranulaten: een goed kwaliteitsproduct (2)


Recyclinggranulaat is het succesproduct van het Nederlands afvalbeleid. Hoe is de kwaliteit geborgd? Wil een recyclingproduct kans maken, dan is kwaliteit een eerste vereiste. Daarom is er altijd veel aandacht voor dit onderwerp. Dat heeft in eerste instantie geleid tot het branche-eigen kwaliteitss...
Vakbeurs Recycling

Vakbeurs Recycling verplaatst naar november 2021


GORINCHEM – De komende editie van Vakbeurs Recycling wordt vanwege de gevolgen van de Covid-19 maatregelen verplaatst naar 16, 17 en 18 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem. “De Nederlandse overheid maakt terecht onderscheid tussen beurzen en andere evenementen. Zelfs in de huidige omstandighed...
circulair-bouwen

Otto Friebel: 'Creëer een kennisdatabank, gevuld met praktische ondernemingservaringen'


'Er is nog een heleboel te winnen op ontwerp en materiaalgebruik. Van veel hybride materialen weten we nu nog niet hoe we die over 30 jaar uit elkaar moeten gaan halen.' Dat zegt Otto Friebel (BRBS Recycling), lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, in deze video over de kansen voor circu...
poster-verkeer-A1 - Arbo Catalogus

Risicogroep verkeer en omgeving


Zowel op de openbare weg als op het eigen terrein is het risico op een aanrijding groot als er geen adequate maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen. De risico’s op de openbare weg zijn vooral relevant voor afvalinzameling, beheer openbare ruimte en rioolbeheer. Daarbij gaa...
Foto Gewassen granulaat

Recyclinggranulaat - een betrouwbare grondstof


Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig is ook de economische noodzaak steeds groter, onder meer dankzij de transitie naar een circulaire economie. Zeker door de toegenomen vraag hecht de recyclingsector ...
StAA-jaarcongres_SocialMedia

Uitnodiging Jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche 24 november 2020


Op dinsdag 24 november organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche haar jaarcongres. Dit keer speciaal voor leidinggevenden en volledig online. Van 10 tot 12 uur hebben we een inspirerend programma waarmee we leidinggevenden wegwijs willen maken in hoe je medewerkers verleidt tot veilig en g...
dirty_white_trash - Tim Noble en Sue Webster

Een droom wordt werkelijkheid als je er een plan van maakt


Iedereen heeft weleens een droom en gelukkig dromen ook steeds meer mensen over een schonere wereld. Eén waarin duurzaamheid en circulaire economiesprekend zijn. Al enige jaren organiseren wij dan ook de Student Recycling Award tijdens het Recyclingsymposium. BRBS Recycling wil nieuwe onderzoeken bi...
Recyclinggranulaat

Recyclinggranulaten: een goed kwaliteitsproduct (1)


Recyclinggranulaat is het succesproduct van het Nederlands afvalbeleid. Hoe is dat ontstaan? In een serie van zes artikelen gaan wij de komende uitgaven van RecyclePro in op de ontwikkeling van de applicatie van recyclinggranulaten. Recyclinggranulaat is het product dat is ontstaan ​​uit de bewerkin...
Logo ArboCatalogus

Jaarverslag 2019 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd


Vanaf 1 juli 2020 publiceert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarverslag. Het Jaarverslag 2019 laat zien wat de stichting doet om de arbocatalogus actueel te houden en om het gebruik ervan te stimuleren, zodat de handvatten uit de arbocatalogus worden gebruikt voor veilig en gezo...
Van Werven - Nieuwe Sortering

Staatssecretaris Van Veldhoven geeft startsein voor nieuwe sortering


Tijdens haar bezoek aan Van Werven heeft staatssecretaris Van Veldhoven een nieuwe sorteerinstallatie voor plastic afval in werking gezet. Met de nieuwe installatie kan het plastic afval van onder meer milieustraten worden gesorteerd op 24 verschillende soorten plastic. De staatssecretaris was op be...
Duurzaam fietspad_LR

Duurzaam fietspad Denekamp


Eerste gerecyclede fietspad van Twente Het vernieuwde circulaire fietspad tussen Denekamp en Nordhorn is opengesteld. Voor de regio Twente is dit het eerste wegdek dat voorzien is van 100% herbruikbare materialen. Het fietspad is aangelegd door Abbink Boekelo Wegenbouw, waarbij gebruik is gemaakt va...
SustainableFinance

Afvalverbranding staat het bereiken van een volledig circulaire economie in de weg


Een volledig circulaire economie bestaat uit kringlopen van materialen en producten die in cirkels ronddraaien. Cirkels zonder gebruik of toevoeging van primaire grondstoffen en waarin het begrip afval een synoniem is voor hergebruik in de volgende levensfase. Nederland wil in 2050 een circulaire ec...
Lente

BRBS Recycling regionale voorjaarsoverleggen goed bezocht


Met het begin van de meteorologische lente zijn de regionale voorjaarsoverleggen van BRBS Recycling op 10, 11 en 12 maart gehouden. Op de gastlocaties van Renewi (Vlaardingen), BPS Recycling en Bouwstoffen (Maastricht) en Van Werven (Biddinghuizen) konden de respectievelijke regio’s West, Zuid en No...
BRBS Recycling Jaarverslag 2019

BRBS Recycling Jaarverslag 2019


Het BRBS Recycling Jaarverslag 2019 is gepubliceerd. In aanvulling op het BRBS Recycling Jaarverslag 2019 dat in het kwartaalblad BEwerken als bijlage is toegevoegd is dit nu dus ook als apart document te lezen. In het Jaarverslag leest u (bijna) alles wat zich op het gebied van afval, recycling en ...
Steen met logo BRBS Recycling

BRBS Recycling bestaat 40 jaar


Op 13 februari 2020, bestaat BRBS Recycling exact 40 jaar. Opgericht als “Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval” heeft BRBS Recycling zich ontwikkeld als hét kenniscentrum voor het recyclen van een groot deel van de in Nederland vrijkomende Recyclables. Samen met onze leden streven wij na...
Recyclingsymposium 2019

Recyclingsymposium 2019: Samenwerking in de keten is noodzaak


Met ruim 190 inschrijvers was de 8e editie van het Recyclingsymposium weer een goed bezocht evenement. Het thema “Circulaire economie: van droom naar realiteit” werd door de sprekers goed ingevuld. Er was een duidelijke roep aan de Nederlandse en Europese overheid om samen een strak en continuerend ...
Otto Friebel

Otto Friebel nieuwe directeur BRBS Recycling


Otto Friebel wordt de nieuwe directeur van BRBS Recycling. Per 1 december 2019 zal hij het secretariaat van de vereniging gaan leiden en versterken. De heer Friebel heeft ruime ervaring in de afval- en recyclingwereld en kent de uitdagingen van de circulaire economie, recycling en grondstoffen. Met ...
PFAS en PAS

BRBS Recycling steunt acties PFAS en PAS


De grens is bereikt. Ja, we moeten onze natuur (stikstof) en volksgezondheid (PFAS) beschermen. Maar nu gebeurt er niks. Overal in het land ligt het werk al maanden onnodig stil, met desastreuze gevolgen. Net als de boeren maken ondernemers zich grote zorgen. Bedrijven dreigen om te vallen en tiendu...
BEwerken september 2019

Heeft afvalverbranding een betere toekomst met minder capaciteit?


Heeft afvalverbranding een betere toekomst met minder capaciteit? Deze vraag zullen vele betrokkenen zich de afgelopen weken hebben gesteld bij de discussies rond het AEB dossier. Vier van de zes AEB lijnen stilleggen op het moment dat een maatregel van de overheid overcapaciteit creëert, is dat een...
BRBS Recycling | Buitenlands afval

Recycling wordt niet aantrekkelijker door importheffing op buitenlands afval


BRBS Recycling zet vraagtekens bij importheffing op buitenlands afval als uitvoeringsmaatregel van het Urgenda-vonnis. Of het belasten van het verbranden en storten van buitenlands afval zal bijdragen tot een CO2-reductie is nog maar zeer de vraag. Als de belastingverhoging (deels) wordt geabsorbeer...
Asbestdak

Uitstel voor verbod asbestdaken


Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat schrijft aan de Tweede Kamer dat het verbod op asbestdaken niet in 2024, maar op 1 januari 2028 in werking treedt. Er was in de Eerste Kamer zorg gerezen over de proportionaliteit van een verbod in 2024. De haalbaarheid en betaalbaarhei...
BRBS Recycling | Tweede Kamer

Steun voor moties voor meer circulaire bouw


Bij de bouw en constructie van gebouwen moet idealiter zoveel mogelijk recyclebaar materiaal worden toegepast. Verspilling van materialen moet er juist zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom heeft de een meerderheid in de Kamer zich achter een motie geschaard waarin de regering wordt verzocht te o...
Fijne fractie beton

Fijne fractie is waardevol


Recent werd in Antwerpen een bijeenkomst gehouden in het kader van circulair beton: hoe ver staan we. Hier werden universitaire studies vertaald naar de praktijk. Bijvoorbeeld het project Sand2Sand experimenteerde met vervanging van alleen de fijne fractie van beton. Bij onderzoek naar alle denkbare...
Logo Eerens

Eerens Sloopwerken lid van BRBS Recycling


Vanaf 1 april 2019 is Eerens Sloopwerken lid van BRBS Recycling. Dit bedrijf is gevestigd in Assen en is gespecialiseerd in allround sloopaanneming en asbestsanering. Ook de verhuur van afvalbakken behoort tot de activiteiten. Sinds eind 2018 is puinbreken toegevoegd aan het dienstenpalet en is er h...
JaarverslagBRBSRecycling2018

Investeren in de circulaire economie


Zaltbommel – 15 maart 2019 De Nederlandse economie groeide in 2018 met 2,5%. De recyclingindustrie droeg haar steentje bij aan deze groei. Dit is te lezen in het Jaarverslag 2018 van BRBS Recycling. Attero, Recycling Kombinatie REKO, Van Werven, PARO, GBN, Renewi en andere recyclingbedrijven hebben ...
Afvalstoffen

Afweging risico's met stoffen bij hergebruik


Als afvalstoffen worden hergebruikt komt men soms met nieuwe toepassingskaders of nieuwe stoffen in aanraking. Het is voor ondernemers vaak moeilijk te doorgronden welke afwegingen hierbij gemaakt moeten worden. Een aanzet voor de oplossing van deze puzzel is opgesteld door het RIVM. Er is een basis...
PlasticPactNL210219

PlasticPact NL: minimaal 35% recycled content in 2025


Den Haag – 21 februari 2019 Op de drukbezochte Nationale Conferentie Circulaire Economie is het PlasticPact NL getekend door 75 bedrijven en organisaties met als doel de cirkel voor kunststof consumentenproducten en verpakkingen te sluiten voor 2025. Ook BRBS Recycling heeft getekend. Het pact werd ...
Foto Bezoek Vlaamse puinbrekers

Bezoek Vlaamse puinbrekers


Op 20 februari 2019 vond een bezoek plaats van de branchevereniging van Vlaamse puinbrekers FPRG aan enkele leden van BRBS Recycling. Bij de lidbedrijven Gubbels te Helvoirt en Baetsen te Veldhoven werden wetenswaardigheden uitgewisseld over bedrijfsvoering, productkwaliteit, kwaliteitsbeheersing, r...
Circulaire Economie 2019-2023

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023


Op 8 februari 2019 lanceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023. Het uitvoeringsprogramma bouwt voort op de vijf transitieagenda’s en is vooral een overzicht van de lopende acties en projecten. Het valt op dat er niet of nauwelijks ...
SUPERLOCAL-winnaar-Nederlandse-Bouwprijs

Sloopbedrijf wint de Nederlandse Bouwprijs!


Utrecht - 4 februari 2019 - Het project SUPERLOCAL heeft de Nederlandse Bouwprijs 2019 gewonnen in de categorie Bouwmaterialen en -systemen. Op maandagavond 4 februari werd de prijs uitgereikt tijdens de eerste dag van de Bouwbeurs in Utrecht. Binnen het project SUPERLOCAL in de wijk Bleijerheide in...
Afvalverwerking

Afvalverwerking in Nederland 2017


In 2017 is 7,6 miljoen ton afval verbrand als restafval in Nederlandse installaties en 2,5 miljoen ton afval is in Nederland gestort. Er is 3,7 miljoen ton grond verwerkt en 1,5 miljoen ton gft-afval gecomposteerd. Van de totale hoeveelheid verbrand restafval was 5,7 miljoen ton uit Nederland; 1,9 m...
Prinsjesdag2018

Prinsjesdag 2018: naar een economie zonder afval


Den Haag - 18 september 2018 - BRBS Recycling vindt het een goede zaak dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zestien miljoen heeft vrijgemaakt voor de uitvoering van de ambitieuze uitvoeringsagenda voor de Circulaire Economie. Het gaat om acht miljoen euro voor 2018 en nog eens acht mi...
Aanbieding_leidraad

Afvalstof of grondstof?


Den Haag - 13 juli 2018 - Afval of nieuwe grondstof voor de circulaire economie? Met het publiceren van de Leidraad afvalstof of product heeft de rijksoverheid het pad naar de circulaire economie weer wat verder geëffend. Grondstoffen en reststoffen die bij productieprocessen of andere activiteiten ...
Betonakkoord100718

Betonakkoord: minimaal 5% gerecycled materiaal in alle nieuwe beton


Nootdorp – 10 juli 2018 - Vandaag is in aanwezigheid van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven het Betonakkoord getekend door zo’n vijftig toonaangevende producenten, recycling- en bouwbedrijven. De Rijksoverheid, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail ...
Foto-CE

Kabinet: versnellen en opschalen Circulaire Economie


Den Haag - 29 juni 2018 - Het kabinet gaat zich samen met de ondertekenaars van het GrondstoffenAkkoord inzetten om de transitie naar een circulaire economie (CE) te versnellen en op te schalen. Dit is te lezen in de kabinetsreactie op de vijf transitieagenda’s die 15 januari 2018 werden aangeboden ...
Foto-Schiphol

Langer dan 3 maanden mobiel breken niet toegestaan


Zaltbommel - 7 juni 2018 - BRBS Recycling heeft met succes bezwaar gemaakt tegen een gedoogbeschikking waarin werd toegestaan dat langer dan 3 maanden mobiel zou worden gebroken op luchthaven Schiphol. De Gemeente Haarlemmermeer stelde dat de Omgevingsdienst niet was gemandateerd om een dergelijke b...
Foto ondertekening Convenant Dakpannen 18 april 2018

Betonnen dakpannen krijgen een tweede leven


Venray - 18 april 2018 - Onlangs heeft voorzitter Ton van der Giessen namens BRBS Recycling samen met de Stichting Dakmeester het Convenant “Duurzame verwerking van betonnen dakpannen” ondertekend. In het Convenant spreken leden van de Stichting Dakmeester af alle betonnen afvaldakpannen af te voere...
CirculairHoutTNOmei2018

Hoogwaardige recycling van houten deuren


Delft - 14 mei 2018 - Elk jaar komen zo’n twee- tot driehonderdduizend deuren vrij bij onderhoud, renovatie en sloop. Nu verdwijnen ze vaak nog met het andere hout in de shredder om als brandstof te worden gebruikt. Veel van deze deuren kunnen na bewerking opnieuw hoogwaardig worden toegepast in de ...
TNO-2018-circulair

Circulair bouwen: volop kansen


Delft - 15 maart 2018 - TNO heeft een lezenswaardig rapport gemaakt over het belang van circulair bouwen en de kansen die er liggen voor de sloop- en recyclingindustrie. Hier kunt u het rapport downloaden.
Jaarverslag BRBS Recycling 2017

BRBS Recycling Jaarverslag 2017


Zaltbommel - maart 2018 - Het Jaarverslag van de vereniging BRBS Recycling 2017 is uit. U kunt het jaarverslag hier downloaden.
Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie gepresenteerd


Den Haag - 15 januari 2018 - Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven heeft op een drukbezochte bijeenkomst de transitieagenda voor onder meer de bouw in ontvangst genomen. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconom...
Bezoek Jan van den Bos - Inspecteur Generaal ILT

Inspecteur-generaal ILT op bezoek bij BRBS Recycling


Alkmaar - 2 november 2017 - Op uitnodiging van BRBS Recycling brachten Jan van den Bos inspecteur-generaal en Kees Hoppener, beiden van ILT, op 2 november jl. een bezoek aan Sortiva te Alkmaar. Een van de besproken onderwerpen was EVOA. De afhandelingssnelheid, gaf de heer Hoppener direct toe, krijg...

Recyclingsymposium 25 oktober 2017 oogst grote waardering


Gorinchem - 25 oktober 2017 - De op 25 oktober 2017 gehouden 6e editie van het Recyclingsymposium heeft bij de meer dan 225 deelnemers vele positieve reacties losgemaakt. Er is leiderschap nodig om de grote stappen te gaan zetten die de circulaire economie nodig heeft en recycling is daarbij een onm...
Bezoek Stientje van Veldhoven aan REKO

Stientje van Veldhoven op werkbezoek bij BRBS Recycling


Rotterdam - 16 oktober 2017 - “Een nuttig gesprek” aldus Stientje van Veldhoven D66 tijdens het werkbezoek bij BRBS Recycling op maandag 16 oktober 2017. Het bezoek vond plaats bij Recycling Kombinatie REKO te Rotterdam-Vondelingenplaat. Soms zijn er “net even andere prikkels” nodig om de markt aan ...
Bezoek Dijksma aan Renewi Van Vliet Contrans

Staatssecretaris Dijksma 10 april 2017 op bezoek bij BRBS Recycling


Wateringen - 10 april 2017 - Maandag 10 april 2017 was Staatssecretaris Sharon Dijksma op werkbezoek bij BRBS Recycling op de locatie van Renewi Van Vliet Contrans te Wateringen. Ton van der Giessen, voorzitter van BRBS Recycling, gaf aan dat er voor verdergaande (’diepere’) recycling van bouw- en s...
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016


Zaltbommel - april 2017 - BRBS Recycling, misschien wel de grootste pleitbezorger voor wet- en regelgeving die voor de recyclingsector een gezond investeringsklimaat schept, heeft onlangs haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Een gloedvol overzicht van activiteiten in 2016, dat de Nederlandse milieuge...
Grondstoffenakkoord

BRBS Recycling ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord


Den Haag - 24 januari 2017 - BRBS Recycling heeft als onmisbare schakel in de transitie naar de Circulaire Economie vol overtuiging het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend. De recyclingindustrie is een sleutelspeler en zal een grote rol spelen in de verdere transitie naar de Circulaire Economi...
Betongranulaat

Recyclinggranulaat in beton Mia/Vamil Regeling 2017


Zaltbommel - 10 januari 2017 - BRBS Recycling heeft de toepassing van recyclinggranulaat in beton (beton, thermisch gereinigd grind en ballastgrind) onder nummer C6311 op Mia/Vamil-lijst 2017 gehonoreerd gekregen. Deze maatregel “Duurzaam beton(product) met tenminste 30% gerecycled content” zal een ...
Menggranulaat

Samenstellingsproef: aanpassing op schema


Zaltbommel - 23 november 2016 - Momenteel wordt onder leiding van BRBS Recycling gewerkt aan aanpassing van de Europese samenstellingsproef voor recyclinggranulaat EN 933-1. De huidige Europese variant is omslachtig en daardoor kost deze veel tijd en geld. Ook de definities van de materiaalcategorie...
Voorzitter Ton van der Giessen opent het 5e Recyclingsymposium

Recyclingsymposium 2016: De praktijk staat te trappelen om circulaire ambities waar te maken


Gorinchem - 26 oktober 2016 - Een afwisselend en boeiend programma tijdens de 5e editie van het Recyclingsymposium, dat als thema had: “Handen en voeten aan de Circulaire Economie, wat is er zichtbaar in de praktijk?” Zowel de Nederlandse als Vlaamse overheid gaven er blijk van vol ambitie te zijn o...
VerhardingBedrijventerein

Sulfaatnorm vastgesteld


Zaltbommel - 1 september 2016 - Geen tijdelijke norm meer. In de Staatscourant van 23 augustus 2016 staat een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit. Deze wijziging is op 24 augustus 2016 in werking getreden. De tijdelijke maximale emissiewaarde voor sulfaat in bouwstoffen is omgezet in een defini...
Breker

Profiteert de recyclingsector al van de voorzichtige Nederlandse economische groei?


Zaltbommel - 4 december 2015 - Zoals bekend ijlt de recyclingsector altijd na op de algehele en in het actuele nieuws geventileerde economische ontwikkelingen, zo ook nu. Daarnaast zitten er voor de recyclingindustrie, ondanks de focus op de circulaire economie, nog een aantal zaken tegen zoals een ...
Recyclingsymposium2015 Reflectie

Recyclingsymposium groeit


Gorinchem - 4 november 2015 - Op 4 november 2015 vond voor de 4e keer het Recyclingsymposium plaats in de Evenementenhal te Gorinchem. Een naar volwassenheid gegroeid symposium met goede sprekers, inhoudelijke lezingen en een treffend slot van ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, die constateert da...
Einde-afval schema recyclinggranulaat

Einde afvalstatus recyclinggranulaat een feit


Zaltbommel - 6 februari 2015 - De Regeling ter vaststelling van de einde-afval status van recyclinggranulaat is op 6 februari in de Staatscourant verschenen. Vanaf 7 februari is deze van kracht. In goede samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze regeling tot stand gekomen....
Begeleidingsbrief

Elektronische begeleidingsbrief voor recyclingsector een feit


Zaltbommel - 4 februari 2014 - Op 4 februari heeft ​TLN-voorzitter Arthur van Dijk tijdens het Congres Transport van Afval de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) gepresenteerd. Met de EBA kunnen bedrijven in de afval- en recyclingsector hun papieren begeleidingsbrief volledige digitaliseren ...
Foto TAG

Export teerhoudend asfalt


Zaltbommel - 25 oktober 2013 - Het nieuws- en actualiteiten programma besteedde aandacht aan de merkwaardige situatie met betrekking tot teerhoudend asfalt (TAG). Door rijksoverheid is beleid gericht op het reinigen van TAG, maar veel gemeenten en provincies waar teerhoudend asfalt vrijkomt laten di...
Vice-voorziter Mark Kuijken bedankt Jan Schuttenbeld

Jan Schuttenbeld neemt afscheid, Ton van der Giessen nieuwe voorzitter BRBS Recycling


Zaltbommel - 7 mei 2013 - Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 april 2013 heeft Jan Schuttenbeld officieel afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van BRBS Recycling. De vereniging is Jan veel dank verschuldigd voor zijn inzet en de makkelijke wijze waarop hij het voorzitterschap en be...
Europarlementariër Bas Eickhout (l), Ruurd van Schaik, Hoofd engineering VAR (m) en Ariane van Burg, Raadslid GroenLinks Apeldoorn (r) bij vergistingsinstallatie van de VAR

Europarlementariër Bas Eickhout op bezoek


Zaltbommel - 16 april 2013 - Ondanks dat Europarlementariër Bas Eickhout wel wist dat Nederlandse recyclingbedrijven voorop lopen, had hij niet gedacht dat recyclingbedrijven ‘zo ver gingen’. Alleen daarom al zijn dit soort werkbezoeken van beleidsmakers belangrijk. Voor Nederland liggen er volgens ...
Breker met GPS

Brekersector transparanter en meer producten eenvoudig onder één certificaat


De nieuwe BRL 2506 versie 2013 is door SBK geaccepteerd. Dit betekent dat de weg open ligt voor aanbieding aan de Europese Commissie. De BRL zal per 1 juli 2013 van kracht worden, waarna brekerbedrijven vóór 29 november 2013 dienen te beschikken over de nieuwe erkende certificaten.Na een zeer zorgvu...

BRBS Recycling partner brancheprogramma MVO Nederland


Op 21 november 2012 hebben BRBS Recycling en MVO Nederland een overeenkomst ondertekend waarin BRBS Recycling aangeeft zich te gaan inzetten voor de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de recyclingsector. De ondertekening verbindt BRBS Recycling aan een programma dat...
uitreiking Award aan Vink 19-09-2012

Recyclingsymposium groot succes


Het recyclingsymposium van 19 september 2012 kan een groot succes worden genoemd. De sprekers Ed Nijpels (voorzitter PRN), Hannet de Vries-in ’t Veld (directeur VAR) en Frank Dietz (Planbureau voor de Leefomgeving) onderstreepten het belang van meer recycling. Zij zijn unaniem van mening dat bredere...

Recyclingsymposium "De voortdurende waarde van de kringloop"


Op woensdagochtend 19 september 2012 organiseren BRBS Recycling, Federatie Hergebruik Grondstoffen, Vereniging Leveranciers Milieutechnieken, in samenwerking met Recycling Magazine Benelux een recyclingsymposium. Dit symposium vindt plaats tijdens de Recyclingbeurs in de Evenementenhal Gorinchem, Fr...
Sorteerhal Vliko

CDA delegatie op werkbezoek bij Vliko


Op vrijdag 1 juni 2012 bracht een CDA delegatie met onder meer mevrouw Marieke van der Werf, 2e Kamerlid een werkbezoek aan het recyclingbedrijf Vliko te Leiderdorp.Na een introductie van Vliko directeur Marcel Koen en Max de Vries van BRBS Recycling werd al snel duidelijk dat de CDA delegatie op al...

Puinbreeksector: transparantie en kwaliteit


De recyclingsector zet een topprestatie neer. Momenteel wordt meer dan 99% van de op 1 na grootste afvalstroom, bouw- en slooppuin, omgezet in een civieltechnisch topproduct voor onder meer funderingslagen. Zo’n 20 miljoen ton recyclinggranulaat vindt zijn weg naar tevreden klanten. Om deze topposit...

Criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaten dichtbij


De vaststelling van Nederlandse criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaat is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Op 19 april jl. hebben het Ministerie van IenM en BRBS Recycling de concept einde-afvalcriteria gepresenteerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de toezegginge...

BRBS Recycling op TV


De NCRV heeft in haar opinieprogramma Altijd Wat! van dinsdag 27 maart 2012 aandacht besteed aan afvalbeheer van gemeenten. Thema was de grote verscheidenheid aan afvalbeleid tussen gemeenten. BRBS Recycling (Max de Vries) is bij het recyclingbedrijf Vliko te Leiderdorp geïnterviewd over de verwerki...

Intrekken ontheffingen stort composiet dakafval stimuleert recycling


Per 1 maart 2012 zijn alle ontheffingen voor het storten van composiet dakafval ingetrokken. Dit betekent dat de recycling van dakafval verder wordt gestimuleerd. Per jaar komt ruim 100 kton dakafval vrij. Dit volume kan nu geheel worden gerecycled.BRBS Recycling heeft hier de afgelopen periode op a...

Tweede kamer debat over afvalbeleid


De Kamer spreekt met Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu over zijn Afvalbrief. De brief 'ademt' recycling. De Staatssecretaris wil dat er in 2015 bijna 2 miljoen ton meer gerecycled wordt in plaats van verbranden.De stem van BRBS Recycling klinkt duidelijk door in de afvalbrief:split...

Green Deal Recycling


BRBS Recycling heeft de Green Deal Recycling met Minister Maxime Verhagen en Staatssecretaris Joop Atsma gesloten. In deze Green Deal zijn innovatieve, duurzame en energiebesparende ideeën van individuele leden van BRBS Recycling opgenomen en afspraken met de sector als geheel. De Minister ziet het ...

Persbericht Green Deal


BRBS Recycling verwacht binnenkort de Green Deal Recycling met Minister Maxime Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) te sluiten. In deze Green Deal zijn innovatieve, duurzame en energiebesparende ideeën van individuele leden van BRBS Recycling opgenomen en a...

De burger voorgelicht over afvalverwerking in Nederland


Op maandag 18 juli besteedde VPRO in haar programma Goudzoekers aandacht aan afval en recycling. In deze aflevering krijgt de burger een klein kijkje in de keuken van het be- en verwerken van met name huishoudelijke afvalstromen. De burger wordt in feiten aangegeven dat er nog maar weinig afval word...
VVD werkbezoek HKS Metals 20 juni 2011

VVD werkbezoek bij BRBS Recycling en HKS Metals


Op maandag 20 juni 2011 heeft de VVD in al haar geledingen een bezoek gebracht aan de recyclingsector bij het grootste schrootverwerkend bedrijf HKS Metals in Amersfoort. Een afvaardiging van de 1e en 2e Kamer in de personen van de heren M. Knip en R. Leegte alsook het Statenlid van de provincie Utr...

Te veel (grof) huishoudelijk afval wordt verbrand


Uit een nog ongepubliceerd rapport van VROM Inspectie zou blijken dat twee keer zo veel grof huishoudelijk afval verbrand wordt dan is toegestaan.Voor de recyclingindustrie was het artikel in de economische bijlage van het NRC van 4 juni een eye-opener ".... dat er “geen grote activiteit” blijkt te ...

Ideeën vanuit de recyclingsector voor de Afvalbrief van Atsma


De recyclingbranche kijkt reikhalzend uit naar de Afvalbrief, die Staatssecretaris Atsma naar de 2e Kamer zal sturen. De sector mag hopen dat de lijn, die het ministerie van Financiën met haar Fiscale Agenda heeft ingezet, door het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet wordt voortgezet.Op het...

Nederland dreigt aanzienlijke exportkansen te missen


Nederland kan goed garen spinnen bij een stevige nationale recyclingindustrie en een Europese Unie die aankoerst op een Recycling Society. Het is dan ook van groot economisch belang dat Nederland haar afvalbeleid aanscherpt in de richting van recycling, waarbij de minder gewenste vormen van afvalver...
Overleg met Europa

Europese bouwnormalisatie bijgepraat over betrouwbaarheid van recyclinggranulaat


Het Ministerie van I&M heeft BRBS Recycling gevraagd uitleg te geven over de regelgeving rond de betrouwbaarheid van het product recyclinggranulaat. Dit thema blijkt belangrijk omdat Nederland is gebaat bij een goede uitleg van het Besluit bodemkwaliteit in Europa, teneinde ook op Europees niveau go...

Gesprek met Ministerie van I&M over afvalstatus van recyclinggranulaat


In een constructief overleg tussen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en BRBS Recycling is afgesproken dat een verkenning zal worden uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het vaststellen van afval-einde criteria voor recyclinggranulaat onder de Kaderrichtlijn Afvalstoffen.Over de huidige sta...

Recyclen creëert groene banen


In Nederland floreert een recyclingindustrie die haar gelijke in de wereld -nog- niet kent, dankzij goed afvalbeleid, zoals stortverboden, stortbelastingen en afvalhiërarchie.Meer inzetten op recycling zal in Nederland veel extra groene banen opleveren. Hiervoor is gericht beleid noodzakelijk. Lees ...

Het gaat mis met de afvalrecycling


Door de overcapaciteit aan ovens wordt het steeds goedkoper om afval te verbranden in plaats van het recyclen. Ernst Worrell, hoogleraar Energie, Grondstoffen en Technologische Verandering aan de Universiteit Utrecht, vindt het hoog tijd dat de overheid actie onderneemt, want er gaat nu te veel recy...

BRBS Recycling Nieuwsbrief 002


Geachte leden,Welkom bij uw doorlink vanuit de nieuwsbrief van BRBS Recycling.Aangezien alle documenten waarnaar de nieuwsbrief verwijst op de afgeschermde ledensite staan verzoeken wij u via deze LINK door te gaan. Hiermee kunt u inloggen en komt u direct bij de actuele nieuwsbrief met bij behorend...
Recyclinggranulaat in de beton menger

Betontechnologen opgeleid


Op uitnodiging van betontechnologen van Cementbouw en de KBZN zijn op respectievelijk 21 september 2010 en 13 december 2010 circa 25 betontechnologen bijgepraat over de mogelijkheden met recyclinggranulaten in beton. Dit leidde tot leuke en informatieve bijeenkomsten, die het inzicht gaven dat het n...

Overgangstermijn Besluit melden afvalstoffen verlengd


In samenwerking met TLN en samen met VA, NVRD, LMA en Beurtvaartadres zijn door BRBS Recycling voorlichtingsavonden georganiseerd in verband met het verschijnen van het nieuwe Besluit (dat in week 45 wordt verwacht). In totaal trokken deze bijeenkomsten 460 deelnemers. De verstrekte informatie, met ...

Sloopwerk Vakdagen 4 en 5 november 2010 te Houten


Op 4 en 5 november 2010 wordt in Expo Houten de 2e editite van de Sloopwerk Vakdagen georganiseerd. De Sloopwerk Vakdagen is de vakbeurs voor leveranciers van gereedschappen die worden ingezet tijdens sloopwerkzaamheden. Dit jaar nemen ook de bedrijven die de sloopwerkzaamheden uitvoeren deel.De beu...

Wetenschappelijke studie naar voordelen van recycling


Om een doorbraak in denken te bewerkstelligen, heeft, in opdracht van koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties, de Universiteit Utrecht onlangs haar studie 'Saving materials' afgerond.Op 8 september 2010 is het eerste exemplaar van dit rapport in Perscentrum Nieuwspo...

Wetenschappelijke studie naar voordelen van recycling


Om een doorbraak in denken te bewerkstelligen, heeft, in opdracht van koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties, de Universiteit Utrecht onlangs haar studie ‘Saving materials’ afgerond.Op 8 september 2010 zal het eerste exemplaar van dit rapport in Perscentrum Nieuwsp...
BRBS Recycling bij BNR

BRBS Recycling in uitzending BNR Nieuwsradio


Op donderdag 5 augustus jl. is er, gedurende het radioprogramma ‘On the move’ dat wordt uitgezonden van 6.00 tot 9.30 uur op BNR Nieuwsradio, een aantal maal aandacht besteed aan recycling. Max de Vries, directeur van BRBS Recycling, heeft in dit programma onder andere een aantal passages voorgeleze...
EU logo IPPC

Nieuwe interpretatie IPPC door provincies


De provincies hebben besloten tot een landelijke herziening van de interpretatie van categorie 5.1 uit bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. De daarin genoemde hoeveelheid van 10 ton gevaarlijk afval per dag moet niet worden gelezen als de gemiddeld ontvangen hoeveelheid maar als de totale opslagcapacite...
Kamer roept op tot meer recycling

Nieuw kabinet moet werk maken van recycling


Duurzaam ondernemen door afval te gebruiken als grondstof moet worden ondersteund met krachtig recyclingbeleid. Daarmee kan geld worden verdiend en kunnen Nederlandse milieudoelen worden gehaald. Dat is de boodschap van zes afvalbranches en vier milieuorganisaties aan de politieke partijen die een n...
asbest ; DAA ; SCA

Exameneisen Deskundig Asbest Acceptant vrijgegeven


Op 4 juni 2010 is het SCA Examineringsschema SC-580 DAA vrijgegeven voor publicatie. Dit schema geeft informatie over het vakbekwaamheidsprofiel van degenen die bij afvalpunten, milieustraten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers als voorman, teamleider, ploegleider, depothouder of KAM-coördinator w...

Arbeidsinspectie start 1 september inspectieproject in de afval- en recyclingsector


Binnenkort wordt door de Arbeidsinspectie een arbobrochure gepubliceerd over arbeidsrisico’s in de afvalbewerking en afvalrecycling. Vanaf 1 september 2010 start de Arbeidsinspectie een inspectieproject waarbinnen extra op arbeidsrisico’s in de afvalbewerking en afvalrecycling zal worden gecontrolee...

REACH: Recyclinggranulaten zijn ‘articles’


Op 12 mei 2010 heeft het European Chemicals Agency (ECHA, verantwoordelijk voor de uitvoering van REACH) de definitieve versie van de Guidance on waste and recovered substances (richtlijn voor afval en herwonnen stoffen) uitgegeven. Hierin wordt het standpunt van BRBS Recycling uit 2008 bevestigd, d...
BRBS Recycling, Wabo, milieuvergunning

BRBS Recycling waarschuwt voor gevolgen eventueel uitstel invoering Wabo


Bij brief van 25 mei 2010 heeft BRBS Recycling het bestuurlijk overleg Wabo opgeroepen de Wabo per 1 juli 2010 in werking te laten treden. Bedrijven in de afval- en recyclingsector hebben een milieuvergunning nodig welke nu nog voor bepaalde tijd wordt afgegeven. Met de invoering van de Wabo zullen ...
Beton

BRBS Recycling bij betonvereniging


Op 11 mei 2010 is in samenwerking tussen VROM, VOBN, BFBN en BRBS Recycling een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van betongranulaat in beton. Dat alles met de bedoeling Duurzaam Bouwen te bevorderen. Door de deelnemers is onder andere geconcludeerd dat toepassing van betongranulaat en me...

Tweede Kamer roept op te kiezen voor recycling


Op 13 april 2010 heeft de Tweede Kamer de motie van GroenLinks van de heer Vendrik aangenomen. De Kamer roept hiermee op te kiezen voor meer recycling. Met recyclen worden schaarse grondstoffen bespaard en miljoenen tonnen CO2 gereduceerd, hetgeen geheel in lijn ligt met een duurzame samenleving. Mi...
Uitkomsten Zeister Beraad lijken niet ongunstig

Uitkomsten Zeister Beraad lijken niet ongunstig


In Zeist zijn medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en hun koepels, departementen, politie en OM op 31 maart 2010 en 1 april 2010 bij elkaar geweest om een gezamenlijke impuls te geven aan de samenwerking om verder te gaan met de ontwikkeling van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’...
Cursussen 2010

BRBS Recycling cursusreeks voltooid


BRBS Recycling organiseert telkens aan het begin van het jaar een groot aantal cursussen voor haar leden. Op 30 maart 2010 werd de laatste cursus in deze reeks gegeven. Dit was de cursus accepteren. Dit jaar hebben meer dan 125 personen aan de cursussen deelgenomen. Andere cursussen waren gericht op...

Jaarverslag BRBS Recycling 2009


Het jaarverslag 2009 van BRBS Recycling is weer beschikbaar!
CDA Bezoek

Tweede Kamerleden CDA op werkbezoek bij leden BRBS Recycling


Op uitnodiging van BRBS Recycling werd vrijdag 19 maart jl. door een aantal CDA Tweede Kamerleden en leden van de provinciale staten van Utrecht een werkbezoek gebracht aan de bedrijven van de leden Van Vliet Groep B.V. en Theo Pouw B.V. In de ochtend hebben zij na presentaties over de verschillende...

Geef uw mening over de digitale RI&E


BRBS Recycling heeft in 2006 een branche RI&E opgesteld voor breken en sorteren, die later ook door het Steunpunt RI&E-Instrumenten is geaccordeerd (lees afgevlagd). Het Steunpunt RI&E-instrumenten voert op dit moment een onderzoek uit naar het gebruik van de digitale Risico Inventarisatie en Evalua...

Sulfaatnorm bevestigd


In het Besluit bodemkwaliteit is een tijdelijke emissiewaarde voor sulfaat opgenomen van 2.430 mg/kg d.s. Afspraak met VROM was dat deze na 1 jaar na het in werking treden van het Besluit op 1.730 mg/kg d.s. zou worden gezet, tenzij uit onderzoek zou blijken dat dit tot te hoge kosten zou leiden voo...
ECHA-logo

REACH stapje verder


Het European Chemicals Agency (ECHA, verantwoordelijk voor de uitvoering van REACH) heeft een nieuwe Guidance on waste and recovered substances (richtlijn voor afval en herwonnen stoffen) uitgegeven. Hierin wordt aangegeven dat recyclinggranulaten afkomstig van bouw- en sloopafval gezien kunnen word...
Europese Commissie

BRBS Recycling in gesprek met Europese Commissie


BRBS Recycling heeft in januari gesprekken gevoerd met de belangrijkste beleidsmensen van de Europese Commissie voor bouw- en sloopafval (de heer G. Wolf) en de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (de heer A. Versmann). De gesprekken leverden belangrijke visies op voor de recycling in Nederland. Thema's war...
Afvaloven

Wijziging LAP 2009-2021 te kort door de bocht?


Wat een stap in de goede richting lijkt, kan op de lange termijn recycling tegenwerken. In het concept eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 2009-2021 wordt op te eenvoudige wijze aan goed presterende AVI’s de R1 status verleend. Hierdoor wordt de Ladder van Lansink gedeeltelijk onderuit ...

Fijnstof concentraties tijdens brekeractiviteiten van puin


De gezamenlijke opdrachtgevers BMR, BRBS Recycling, VROM en de provincie Noord-Brabant hebben in 2008/2009 een grote hoeveelheid aan fijnstofmetingen in de lucht laten uitvoeren tijdens brekeractiviteiten van puin. Het onderzoek heeft een macht aan gegevens opgeleverd. Bij de afwikkeling van de rapp...

BRBS Recycling presenteert nieuwe huisstijl


Tijdens de Nieuwjaarsborrel op 20 januari 2010 heeft de BRBS in Landgoed Groenhoven in het oude Bruchem haar nieuwe huisstijl en logo gepresenteerd en zal nu verder door het leven gaan als BRBS Recycling. Zoals Jan Schuttenbeld, voorzitter van BRBS Recycling, aangaf: “… heeft de BRBS zich de laatste...

Belastingplan 2010 kan ook in de afvalsector verder vergroenen


Door de minst gewenste wijzen van afvalverwerking uit de Europese Afvalhiërarchie te ontmoedigen, wordt preventie, hergebruik en recycling gestimuleerd. De recyclingindustrie moedigt de Vaste commissie voor Financiën van de 2e Kamer aan het Belastingplan 2010 ook op afvalgebied te vergroenen. BRBS d...

Strijd om afval bedreigt recycling en milieudoelen


De huidige strijd op de markt voor afvalverbranding, is een bedreiging voor de Nederlandse bedrijven die zorgen voor gescheiden inzameling en recycling van afval. Aldus het persbericht van de samenwerkende organisaties van recyclingbedrijven en milieubeweging. Door overcapaciteit is de prijs van afv...

Subsidieproject met VNK van start


Samen met de kalkzandsteenindustrie, vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse Kalkzandsteenindustrie, Ingenieursbureau IBR en enkele leden van de BRBS is het project "hergebruik van fijne granulaten in het kalkzandsteenproces" gestart. Dit project wordt door SenterNovem gesubsidieerd. Doelste...

Granulaat in betonproducten


Op 2 juni 2009 sprak de heer Sjoerd Kloetstra, bestuurslid van de BRBS, op een themabijeenkomst van de BFBN, branchevereniging voor de betonproducten leveranciers. In een helder betoog zette de heer Kloetstra uiteen op welke wijze brekerinstallaties de noodzakelijke kwaliteit van recyclinggranulaat ...

Arbocatalogus voor de afvalsector gereed


Op 3 juni is door betrokken organisaties de handtekening gezet onder de Arbocatalogus voor de afvalbranche. Hiermee is de kroon gezet op een intensieve samenwerking van twee jaar, waarbij werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken hebben vastgelegd in de Arbocatalogus Afvalbedrijven. Met het ops...