Het gaat mis met de afvalrecycling

Door de overcapaciteit aan ovens wordt het steeds goedkoper om afval te verbranden in plaats van het recyclen. Ernst Worrell, hoogleraar Energie, Grondstoffen en Technologische Verandering aan de Universiteit Utrecht, vindt het hoog tijd dat de overheid actie onderneemt, want er gaat nu te veel recyclebaar materiaal de oven in. Bovendien moet beter worden gedefinieerd wat we precies verstaan onder 'recyclen'. Lees meer .......
Artikel SC 19-01-11 Het gaat mis met de afvalrecycling