Granulaat in betonproducten

Op 2 juni 2009 sprak de heer Sjoerd Kloetstra, bestuurslid van de BRBS, op een themabijeenkomst van de BFBN, branchevereniging voor de betonproducten leveranciers. In een helder betoog zette de heer Kloetstra uiteen op welke wijze brekerinstallaties de noodzakelijke kwaliteit van recyclinggranulaat realiseren, waarbij de producten voldoen aan de van toepassing zijnde NEN normen. Door de sector is het nodige onderzoek gedaan en is vast komen te staan dat recyclinggranulaat tot ook 100% een goede vervanger van zand en grind is. Onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in onder meer de CUR-aanbevelingen 80, 106 en 112.

Op de vraag of recyclinggranulaat in betonproducten wordt toepast, werd door 20% van de aanwezigen aangegeven zelf recyclinggranulaat in de betonproducten te gebruiken.

De intentie is uitgesproken om tot bepaalde kwaliteitsafspraken te komen waarmee gestimuleerd wordt meer granulaat in betonproducten toe te passen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BRBS en zie www.granulaatbeton.nl.