Lente

BRBS Recycling regionale voorjaarsoverleggen goed bezocht

Met het begin van de meteorologische lente zijn de regionale voorjaarsoverleggen van BRBS Recycling op 10, 11 en 12 maart gehouden. Op de gastlocaties van Renewi (Vlaardingen), BPS Recycling en Bouwstoffen (Maastricht) en Van Werven (Biddinghuizen) konden de respectievelijke regio’s West, Zuid en Noord en Oost de landelijke ontwikkelingen tot zich nemen en de regionale ontwikkelingen delen. Er is uitgebreid gesproken over onder andere PFAS, EVOA, wijzigingen in de BRL 2506 en effecten van de importheffing op brandbaar afval.

De vergaderingen zijn afgesloten met een diner waarin ruim mogelijkheid was om onderling verder te spreken en te netwerken. De regionale gastheren worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt voor het faciliteren van de overleggen.

Mocht u als lid deze bijeenkomsten gemist hebben, reserveer dan alvast 6, 7 of 8 oktober in uw agenda, dan vinden de regionale najaarsoverleggen plaats. Het centraal overleg voor de leden van BRBS Recycling vindt dit jaar plaats op woensdag 17 juni op een nog nader te bepalen locatie.

Bent u nog geen lid of donateur van BRBS Recycling kunt u natuurlijk altijd contact met ons secretariaat te Zaltbommel opnemen.