Steen met logo BRBS Recycling

BRBS Recycling bestaat 40 jaar

Op 13 februari 2020, bestaat BRBS Recycling exact 40 jaar. Opgericht als “Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval” heeft BRBS Recycling zich ontwikkeld als hét kenniscentrum voor het recyclen van een groot deel van de in Nederland vrijkomende Recyclables. Samen met onze leden streven wij naar het verminderen van het storten en verbranden van afval, en het verhogen van het gebruik van gerecyclede grondstoffen in kwalitatief hoogwaardige nieuwe producten zoals bijvoorbeeld beton en kunststof buizen.

Hiermee dragen wij ons steentje letterlijk bij aan het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Wij hopen bij ons 50 jarig jubileum in 2030 te kunnen zeggen dat BRBS Recycling een prominente rol heeft gespeeld in het behalen van het eerste doel van het Rijksbrede programma, 50% minder primair grondstoffengebruik van mineralen, metalen en fossiel.

Dit kunnen wij als vereniging alleen bereiken door een sterk geluid richting beleidsmakers, beleidsmakers in Brussel en Den Haag, maar ook in de provincie, regio en gemeente. En natuurlijk door het leveren van concrete voorbeelden en praktijkcases aan onze stakeholders. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van informatie en kennis ons de komende 10 jaar in staat stelt om de basis te leggen voor een economie zonder afval in 2050. Een economie die volledig draait op herbruikbare grondstoffen.

Wij bedanken onze leden, het bestuur en donateurs voor de steun en het vertrouwen in BRBS Recycling en kijken vol vertrouwen naar de toekomst, een toekomst waarin afval niet meer als een vanzelfsprekendheid wordt geaccepteerd maar waarin de nadruk wordt gelegd op het behouden van afval als grondstof.