Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie gepresenteerd

Den Haag - 15 januari 2018 - Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven heeft op een drukbezochte bijeenkomst de transitieagenda voor onder meer de bouw in ontvangst genomen. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat een agenda voor de periode 2018-2021. De transitie-agenda is opgesteld door een transitieteam van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen. Peter Broere en Peter Fraanje maken deel uit van dit expertteam. Het in januari 2017 gesloten Grondstoffenakkoord vormt de basis voor de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Ook sluit de transitieagenda aan op ‘De Bouwagenda’, die een strategie en aanpak beschrijft om de bouwsector te versterken en Nederland toekomstbestendig te maken. Een kabinetsreactie wordt voor de zomer van 2018 verwacht.


Transitieagenda Circulaire Bouweconomie