Intrekken ontheffingen stort composiet dakafval stimuleert recycling

Per 1 maart 2012 zijn alle ontheffingen voor het storten van composiet dakafval ingetrokken. Dit betekent dat de recycling van dakafval verder wordt gestimuleerd. Per jaar komt ruim 100 kton dakafval vrij. Dit volume kan nu geheel worden gerecycled.

BRBS Recycling heeft hier de afgelopen periode op aangedrongen bij Agentschap NL. Inmiddels zijn er voldoende be- of verwerkingsmogelijkheden voor composieten van teerhoudend en/of bitumineus dakafval beschikbaar. Daarom is storten niet meer nodig. BRBS Recycling is dan ook verheugd dat het Agentschap NL provincies heeft geadviseerd bestaande ontheffingen voor storten van composiet dakafval in te trekken en geen nieuwe ontheffingen meer te verlenen. “Juist na afschaffing van de stortbelasting per 1 januari jl. is dit belangrijk voor recycling. Met het intrekken van deze ontheffingen wordt sluikstorten voorkomen en worden de materialen voor recycling aangeboden”, aldus Max de Vries, directeur van BRBS Recycling. 

Dit is een stimulans voor recycling van bitumineus dakafval. Icopal BV te Hoogkerk en BituRec BV te Merselo verwerken bitumineus dakafval tot grondstoffen voor nieuw dakbedekkingsmateriaal en in nieuw asfalt. 

Naar de toekomst kan de recycling van dakafval nog verder worden gestimuleerd. BRBS Recycling is in gesprek met het ministerie van IenM en Agentschap NL over verhogen van de minimumstandaarden in het LAP voor dakafval. Dit kan worden meegenomen in de komende wijziging van het LAP, die voor later dit jaar staat gepland. In het Bouwbesluit dat per 1 april van kracht wordt, is vastgelegd dat dakafval bij de sloop moet worden gescheiden. Max de Vries heeft veel vertrouwen dat dit binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd. “Tot nu toe hebben we constructieve gesprekken met de ambtenaren en ook politiek is brede steun voor het aanscherpen van de minimum standaarden.”

Voor bitumineus dakafval en teerhoudend dakafval geldt een stortverbod en hiervoor worden ook geen ontheffingen verleend. 

Composiet dakafval (teerhoudend en/of bitumineus) kan worden verwerkt door Van Bentum Recycling Centrale B.V. te Rotterdam, Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv te Eemshaven en ATM te Moerdijk.