Arbeidsinspectie start 1 september inspectieproject in de afval- en recyclingsector

Binnenkort wordt door de Arbeidsinspectie een arbobrochure gepubliceerd over arbeidsrisico’s in de afvalbewerking en afvalrecycling. Vanaf 1 september 2010 start de Arbeidsinspectie een inspectieproject waarbinnen extra op arbeidsrisico’s in de afvalbewerking en afvalrecycling zal worden gecontroleerd. In de brochure kunt u lezen wat de belangrijkste arbeidsrisico’s zijn, welke verplichtingen u als werkgever heeft om maatregelen te treffen en hoe een inspectie verloopt.