PlasticPactNL210219

PlasticPact NL: minimaal 35% recycled content in 2025

Den Haag – 21 februari 2019 Op de drukbezochte Nationale Conferentie Circulaire Economie is het PlasticPact NL getekend door 75 bedrijven en organisaties met als doel de cirkel voor kunststof consumentenproducten en verpakkingen te sluiten voor 2025. Ook BRBS Recycling heeft getekend.

Het pact werd gesloten met overheid door kunststof toepassende bedrijven (onder meer supermarktketens en concerns als Unilever, Coca-Cola en Heineken), producenten van kunststof, recyclingbedrijven en overige organisaties, waaronder brancheverenigingen. Voor de recyclingindustrie is met name de doelstelling om in 2025 alleen nog producten en verpakkingen op de markt te brengen die minimaal 35% gerecyclede content bevatten relevant. Andere doelstellingen zijn het verminderen van de hoeveelheid op de markt te brengen eenmalig plastic met 20%. De Plastic Producerende Bedrijven zullen voor voldoende sorteer- en recyclingcapaciteit zorgen, zodanig dat minimaal 70% van het gewicht van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen die in Nederland in de afvalfase belanden, hoogwaardig gerecycled worden. Er zal jaarlijks worden gemonitord, de looptijd van het PlasticPact NL is tot 2025. Ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben een Plastic Pact. Bedrijven kunnen zich overigens nog steeds aansluiten via de website:

https://www.circulairondernemen.nl/cirkels/meer-met-minder-plastic

Voor de leden van BRBS Recycling is met name de doelstelling om in 2025 alleen nog producten en verpakkingen op de markt te brengen die een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede plastics (in kg) bevatten, met een gemiddelde per bedrijf van minimaal 35% relevant. Het kost vaak moeite om het gesorteerde en gerecyclede kunststof weer af te zetten bij de verpakkingsindustrie. Voorzitter Ton van der Giessen tekende namens BRBS Recycling. In het Verenigd Koninkrijk is al een PlasticPact van kracht sinds 2018. Ook in Frankrijk tekende men tegelijk met Nederland een PlasticPact.