Circulaire Economie 2019-2023

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023

Op 8 februari 2019 lanceerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023. Het uitvoeringsprogramma bouwt voort op de vijf transitieagenda’s en is vooral een overzicht van de lopende acties en projecten. Het valt op dat er niet of nauwelijks middelen worden gereserveerd voor de transitie naar een circulaire economie, terwijl de ambities hoog zijn: opschalen en versnellen. Aan het eind van het rapport op p.82 wordt een overzicht gegeven van mogelijke bronnen voor financiering. Voor het overgrote deel komt de financiering uit bestaande budgetten uit de Rijksbegroting. BRBS Recycling zal samen met andere organisaties pleiten voor meer middelen voor de circulaire economie en een meer ambitieuze inkoopdoelstelling van de overheid (nu: 10% circulair inkopen in 2022). Het rapport kunt u hier downloaden, en zie ook de begeleidende brief.