Gesprek met Ministerie van I&M over afvalstatus van recyclinggranulaat

In een constructief overleg tussen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en BRBS Recycling is afgesproken dat een verkenning zal worden uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het vaststellen van afval-einde criteria voor recyclinggranulaat onder de Kaderrichtlijn Afvalstoffen.
Over de huidige status van recyclinggranulaat bestaat in het veld discussie. De Kaderrichtlijn geeft ruimte om op nationale schaal afval-einde criteria vast te stellen.
Afgesproken is om te werken aan een degelijke onderbouwing voor deze afval-einde situatie. Mocht dit lukken dan is toetsing ervan bij stakeholders in Nederland een volgende stap. Een nevendoel is om op Europees niveau de ervaringen in te brengen en daarmee een voorbeeldrol te vervullen.

Over dit onderwerp en het standpunt van BRBS Recycling is onder het dossier afvalstof - grondstof meer te lezen.