Beton

BRBS Recycling bij betonvereniging

Op 11 mei 2010 is in samenwerking tussen VROM, VOBN, BFBN en BRBS Recycling een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van betongranulaat in beton. Dat alles met de bedoeling Duurzaam Bouwen te bevorderen. Door de deelnemers is onder andere geconcludeerd dat toepassing van betongranulaat en menggranulaten als groot voordeel wordt gezien vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door de brancheorganisaties worden daartoe ook de nodige initiatieven ondernomen. Lees verder.