Uitkomsten Zeister Beraad lijken niet ongunstig

Uitkomsten Zeister Beraad lijken niet ongunstig

In Zeist zijn medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en hun koepels, departementen, politie en OM op 31 maart 2010 en 1 april 2010 bij elkaar geweest om een gezamenlijke impuls te geven aan de samenwerking om verder te gaan met de ontwikkeling van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Een Slotverklaring was de uitkomst.
Een uitkomst waarin het basispakket als uitgangspunt wordt genomen.
Dit betekent dat de nieuw te vormen RUD’s zowel vergunningverlening en handhaving van alle afvalverwerkende bedrijven in hun werkpakket krijgen toebedeeld, exclusief IPPC en BRZO bedrijven. Sorteer- en brekerbedrijven (mobiel en stationair) komen daarmee regionaal gesproken onder één dak.