Arbocatalogus voor de afvalsector gereed

Op 3 juni is door betrokken organisaties de handtekening gezet onder de Arbocatalogus voor de afvalbranche. Hiermee is de kroon gezet op een intensieve samenwerking van twee jaar, waarbij werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken hebben vastgelegd in de Arbocatalogus Afvalbedrijven. Met het opstellen van de catalogus neemt de branche haar verantwoordelijkheid in het voorzien van goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk. Vertegenwoordigers van werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke zaak, Het Zwarte Corps en LPMA, de werkgeversĀ¬organisaties WENb en de brancheorganisaties Vereniging Afvalbedrijven, BRBS, BVOR en NVRD hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze Arbocatalogus. De catalogus is voor iedereen beschikbaar en te vinden op www.arbocatalogus.net/afval. Specifiek voor Recycling Breken en Sorteren was er al de door de BRBS opgestelde branche RI&E, die te vinden is op de website www.RIE.nl.