Belastingplan 2010 kan ook in de afvalsector verder vergroenen

Door de minst gewenste wijzen van afvalverwerking uit de Europese Afvalhiërarchie te ontmoedigen, wordt preventie, hergebruik en recycling gestimuleerd.


De recyclingindustrie moedigt de Vaste commissie voor Financiën van de 2e Kamer aan het Belastingplan 2010 ook op afvalgebied te vergroenen. BRBS doet 2e Kamerleden ideeën aan de hand, waardoor er minder recyclebaar afval op de stortplaatsen terecht zal gaan komen en oude stortplaatsen kunnen worden gesaneerd. Resultaat van de voorgestelde maatregelen zal zijn: materiaalbesparing, CO2 reductie en een verdere innovatie en profilering van recyclingsector zowel nationaal als internationaal. Hierdoor zal ook de werkgelegenheid in deze sector, nu al goed voor circa 80.000 arbeidsplaatsen, verder kunnen toenemen.