Weg naar 2021

2021 – Het jaar van de verandering

Op 15 januari 2020 sprak ik onze leden en donateurs toe tijdens onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd. Het jaar 2020 zou een jaar worden waarin wij het 40-jarig jubileum van deze mooie vereniging zouden gaan vieren. Ook de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid heb ik aangehaald. Ik had er niet verder naast kunnen zitten, toen op 27 februari 2020 de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd had ik nog geen idee wat dit uiteindelijk voor gevolgen zou hebben.

Al snel werd wel duidelijk dat het nieuwe virus aanzienlijke effecten op de afval- en recyclingbranche zou hebben. Files voor de milieustraten, een enorme vraag naar kluscontainers en overvolle opslagplaatsen voor recyclaat waren het onderwerp van gesprek binnen, maar ook buiten de branche. Een branche die door onze overheid als “vitaal” werd aangewezen en uit eigen initiatief een coronaprotocol heeft opgesteld met de sociale partners om onze medewerkers gegarandeerd veilig te laten werken. “We werken veilig of we werken niet!” was de slogan van het protocol.

Als vereniging, waar sociale en menselijke contacten de basis vormen voor cohesie, geeft dit nog extra uitdagingen. Om de leden te blijven bereiken en voor de leden en donateurs bereikbaar te blijven zijn ten tijde van crises veranderingen nodig. Tijdens onze eerste digitale Algemene Ledenvergadering benadrukte ik dit al; het gaat niet om het veranderen van de vereniging maar om het verenigen van de verandering! Ik denk dat we daar als branchevereniging het afgelopen jaar goed in geslaagd zijn. Na de laatste fysieke regiobijeenkomsten in maart zijn wij vliegensvlug overgeschakeld op digitaal en konden bijna alle geplande ledenbijeenkomsten doorgang vinden. Ook nieuwe en lopende dossiers zoals ZZS, afvalbranden en verzekerbaarheid, exportheffing op RDF en SRF, de Omgevingswet en financiële zekerheidsstelling konden op deze voor eenieder nieuwe wijze met succes worden behandeld.

Als maatschappij hebben wij kunnen constateren dat normaal misschien toch niet helemaal normaal is en dat de basis voor de Circulaire Economie eigenlijk flinterdun is. Wanneer we voor onze producten en diensten de reële prijs moeten neerleggen, constateren we dat een vliegticket naar Barcelona toch echt meer kost dan € 18,00. En wanneer door een overschot aan primaire grondstoffen deze op de markt worden gedumpt waardoor recyclaat niet meer interessant is, en overheidsinterventie het enig overgebleven sturingsinstrument lijkt, blijkt dat we nog een behoorlijke weg te gaan hebben.

Het is dan ook precies dat waar we als BRBS Recycling op blijven inzetten, een solide en stabiele markt voor recycling en recyclingproducten met verantwoorde en circulaire afzetmogelijkheden.

Het jaar 2021 zal het jaar van de verandering moeten worden. Een verandering in het verplicht inzetten van recyclaat in nieuwe producten en een verandering naar meer recyclen en minder verbranden van waardevolle recyclebare grondstoffen. Waardevolle grondstoffen die door de afnemers dan ook echt als waardevol kunnen worden beoordeeld op basis van kwaliteit en continuïteit.

Deze uitdaging moeten we samen aangaan, de leden maken hierbij de Vereniging en de Vereniging maakt de verandering mogelijk. Ik wens ons allen een gezond 2021 en vruchtbare samenwerkingen toe.

Ton van der Giessen

Voorzitter BRBS Recycling