Fijne fractie beton

Fijne fractie is waardevol

Recent werd in Antwerpen een bijeenkomst gehouden in het kader van circulair beton: hoe ver staan we. Hier werden universitaire studies vertaald naar de praktijk. Bijvoorbeeld het project Sand2Sand experimenteerde met vervanging van alleen de fijne fractie van beton. Bij onderzoek naar alle denkbare eigenschappen van het beton bleken betere resultaten te worden geboekt dan werd verwacht. Veel eigenschappen zijn beter dan met primaire toeslagmaterialen. Ook andere interessante projecten werden gepresenteerd en zijn beschikbaar via de website https://www.circular-concrete.be/ie-net19/.