Subsidieproject met VNK van start

Samen met de kalkzandsteenindustrie, vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse Kalkzandsteenindustrie, Ingenieursbureau IBR en enkele leden van de BRBS is het project "hergebruik van fijne granulaten in het kalkzandsteenproces" gestart. Dit project wordt door SenterNovem gesubsidieerd. Doelstelling is om de fijne materiaalstromen uit bouw- en sloopafval via het fabricageproces voor kalkzandsteen in blokken te binden. Het moet een bouwblok opleveren dat anders is dan de gewone kalkzandsteenblokken. Met name zal worden gefocust op de lastiger materiaalstromen, waardoor deze hoogwaardiger kunnen worden hergebruikt.