Bezoek Jan van den Bos - Inspecteur Generaal ILT

Inspecteur-generaal ILT op bezoek bij BRBS Recycling

Alkmaar - 2 november 2017 - Op uitnodiging van BRBS Recycling brachten Jan van den Bos inspecteur-generaal en Kees Hoppener, beiden van ILT, op 2 november jl. een bezoek aan Sortiva te Alkmaar. Een van de besproken onderwerpen was EVOA. De afhandelingssnelheid, gaf de heer Hoppener direct toe, krijgt als kernprobleem nu alle aandacht. Hiervoor zijn de nodige verbeteringen noodzakelijk, zoals onder meer een nieuw ICT-systeem. Er moet “een draai gemaakt worden” aldus de heer Van den Bos. “Stapje voor stapje” wordt het verbeteringsproces ingezet. Er is daarnaast een begin gemaakt om de dienst meer risico gestuurd te laten functioneren in plaats van protocollijstjes afwerken. Een aanzienlijke inspanning en cultuurverandering voor de medewerkers, dat “een heel andere manier van kijken vergt”.