Overgangstermijn Besluit melden afvalstoffen verlengd

In samenwerking met TLN en samen met VA, NVRD, LMA en Beurtvaartadres zijn door BRBS Recycling voorlichtingsavonden georganiseerd in verband met het verschijnen van het nieuwe Besluit (dat in week 45 wordt verwacht). In totaal trokken deze bijeenkomsten 460 deelnemers. De verstrekte informatie, met alle vragen die zijn gesteld en opmerkingen die zijn gemaakt zijn snel via de ledensite te achterhalen.
Parallel aan de bijeenkomsten is in overleg tussen genoemde organisaties en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat en VROM) overeengekomen dat de huidige begeleidingsbrief tot 1 mei 2011 mag worden gebruikt. Meer informatie volgt op korte termijn op de ledensite.