BRBS Recycling, Wabo, milieuvergunning

BRBS Recycling waarschuwt voor gevolgen eventueel uitstel invoering Wabo

Bij brief van 25 mei 2010 heeft BRBS Recycling het bestuurlijk overleg Wabo opgeroepen de Wabo per 1 juli 2010 in werking te laten treden. Bedrijven in de afval- en recyclingsector hebben een milieuvergunning nodig welke nu nog voor bepaalde tijd wordt afgegeven. Met de invoering van de Wabo zullen dergelijke vergunningen overgaan in een vergunning voor onbepaalde tijd. Uitstel van de invoeringsdatum heeft forse kosten en administratieve lasten tot gevolg voor de afval- en recyclingbedrijven waarvan de milieuvergunning binnenkort afloopt. De hiermee gemoeide kosten bedragen circa € 25.000 voor kleine bedrijven tot enkele honderdduizenden euro’s voor grotere bedrijven. Brief BRBS Recycling - Wabo