Jaarverslag2020

Jaarverslag 2020 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

Donderdag 8 juli publiceert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar Jaarverslag 2020. In het jaarverslag laat de stichting zien wat ze doet om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en het gebruik ervan te stimuleren. Alle inspanningen zijn erop gericht veilig en gezond werken in de afvalbranche naar een hoger plan te tillen.

Het jaar 2020 werd ook voor de afvalbranche gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus. De overheid wees de sector aan als vitaal. Het werk moest door, zonder de veiligheid en gezondheid van medewerkers uit het oog te verliezen en met de geldende coronamaatregelen. De voorzitter van de StAA zegt in het voorwoord van het jaarverslag dat de mannen en vrouwen in de branche het voortreffelijk hebben gedaan. “Natuurlijk hebben we de nodige maatregelen getroffen. Voorkomen moest worden dat medewerkers besmet raakten met het virus en de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar kwam. Dat is niet of nauwelijks gebeurd. Ik vind dat een knappe prestatie”, aldus Michaël van Hulst. De sector stelde een eigen protocol op voor werken in de 1,5-metersamenleving. Met de maatregelen in het Protocol Afvalsector konden organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten. Om de werking en de inhoud van het protocol actueel te houden, ook met het oog op mogelijke toekomstige pandemieën, heeft de StAA besloten het op te nemen in de Arbocatalogus Afvalbranche.

Inhoudelijke verbetering

De Arbocatalogus Afvalbranche is dé standaard voor veilig en gezond werken in de sector, ontwikkeld door werkgevers-, werknemers- en brancheorganisaties. Een belangrijke taak van de StAA is het verbeteren en actueel houden van de arbocatalogus. In 2020 heeft ze zich hier onverminderd voor ingezet. Dat heeft geresulteerd in een goedkeuring door Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de onderdelen ‘Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen’, ‘Teerhoudend asfalt’ en ‘Minerale vezels’. Daarnaast heeft de stichting naar aanleiding van het verbod op het gebruik van werkbakken en werkplatforms de arbocatalogus op dat onderdeel aangepast. Ook is de StAA actief geweest met het onderwerp dieselmotoremissies. De maatregelen in de arbocatalogus voor DME zijn bijgesteld omdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 1 juli 2020 een wettelijke grenswaarde heeft ingevoerd van 10 µm EC/m3 voor beroepsmatige blootstelling aan DME.

Promotie

Andere belangrijke taak van de stichting is het promoten van de arbocatalogus om het gebruik ervan te stimuleren. Dit doet de StAA op verschillende manieren. Zo organiseert zij elk najaar een landelijk congres. In 2020 heeft de stichting zich daarbij specifiek gericht op leidinggevenden in de branche. De bijeenkomst ging over het stimuleren van medewerkers tot veilig en gezond werken. Verder brengt de StAA elk jaar themabladen en cartoons uit. In 2020 gingen deze over ‘Afstand Houden’ en ‘Verkeersveiligheid’. Hiermee helpt de stichting bedrijven intern communiceren over veiligheid en gezondheid. Daarnaast communiceert de StAA over actuele onderwerpen in een tweejaarlijkse nieuwsbrief en via LinkedIn, Twitter en YouTube.

Week van de Veiligheid

In 2020 organiseerde de StAA voor de derde keer de Week van de Veiligheid. Met de week wil de stichting laten zien dat de sector gezond en veilig werken serieus neemt. Door de coronapandemie was het lastig om (grootschalige) activiteiten te organiseren. Als vitale sector hadden de bedrijven genoeg te doen. Bovendien moest iedereen 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Dit was wel de reden om aan de slag te gaan met het thema ‘Afstand Houden’. Omdat het een actueel thema was, maar ook omdat de sector altijd al en in vele situaties te maken heeft met ‘afstand houden’. In de week van 2 tot en met 5 juni kon elke organisatie op zijn eigen manier invulling geven aan het thema en acties organiseren die aansluiten bij eigen activiteiten rondom ‘afstand houden’. Om bedrijven een handje te helpen, bood de StAA een communicatietoolkit aan waarin enkele uitgewerkte activiteiten, een themablad en cartoons waren opgenomen. De organisaties gingen vooral intern aan de slag en organiseerden de acties veelal online en - uiteraard - op afstand.

Meer over de werkzaamheden van de stichting is te vinden in het Jaarverslag 2020.   


Arbocatalogus Afvalbranche_Jaarverslag 2020