Criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaten dichtbij

De vaststelling van Nederlandse criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaat is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Op 19 april jl. hebben het Ministerie van IenM en BRBS Recycling de concept einde-afvalcriteria gepresenteerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de toezeggingen uit de Afvalbrief van Staatssecretaris Atsma.

De huidige onduidelijkheid over de status van recyclinggranulaat belemmert acceptatie en hoogwaardige toepassing van deze producten. Ook zorgt de afvalstatus voor veel administratieve verplichtingen. Afnemers die veelal geen afvalverwerkers zijn, moeten soms milieuvergunningen regelen enkel om recyclinggranulaat te mogen verwerken. Dat draagt niet bij aan de recyclingdoelstellingen.

In de presentatie werd voor branchevertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de overheid toegelicht hoe onder de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen tot nationale einde-afvalcriteria wordt gekomen. De concept-criteria voor recyclinggranulaat waren vooraf onder de deelnemers verspreid.

Geconstateerd werd dat in Europa en Nederland al een zeer degelijke technische en wettelijke regelgeving rond recyclinggranulaat is opgebouwd met het oog op de bescherming van mens en milieu. Dit maakt het voor Nederland relatief eenvoudig om tot goede einde-afvalcriteria te komen.

Er was bij de aanwezigen veel enthousiasme voor dit initiatief. Uiteraard waren er ook goede suggesties voor verbeteringen. Algemeen gaf men aan snel duidelijkheid te willen.

De komende tijd zal verder worden gewerkt aan het juridisch inbedden van een regeling in de wetgeving. Dit vraagt nog tijd, maar de dag dat recyclinggranulaten als product kunnen worden gezien is nabij.