BRBS Recycling

RI&E instrument ondertekend

De Risico Inventarisatie en Evaluatie voor de branche van afvalbedrijven is een belangrijk, wettelijk verplicht, instrument in het kader van de Arbowetgeving. Het RI&E-instrument helpt bedrijven om op eenvoudige wijze aan de verplichtingen te voldoen. Dit moet iedere 3 jaar opnieuw worden erkend voor de zogenaamde toetsingsvrijstelling. Deze erkenning is deze week verlengd, waardoor bedrijven er hun voordeel mee kunnen blijven doen. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.