Puinbreeksector: transparantie en kwaliteit

De recyclingsector zet een topprestatie neer. Momenteel wordt meer dan 99% van de op 1 na grootste afvalstroom, bouw- en slooppuin, omgezet in een civieltechnisch topproduct voor onder meer funderingslagen. Zo’n 20 miljoen ton recyclinggranulaat vindt zijn weg naar tevreden klanten. Om deze toppositie te kunnen behouden, heeft BRBS Recycling enkele jaren geleden een koers ingezet naar meer transparantie en professionaliteit. Mijlpaal is nu dat ook de certificatieregeling BRL 2506 instrumenten krijgt om dit te bereiken.

GPS wordt geïntroduceerd en belangrijke stappen worden gezet om alle producten onder certificaat te krijgen. Verder worden acceptatieregels aangescherpt, in dienst van het breed geaccepteerde beleid om ‘teer uit de keten’ te krijgen.

Vanwege de steeds verder terugtredende overheid, kiest de sector voor meer zelfregulering. De druk op de markt neemt verder toe door toetredende concurrentie vanuit andere secundaire grondstoffen en immobilisaten. Dit in een afnemende markt. De sector vangt bot bij de overheid wanneer wordt gevraagd om flankerend beleid dat het toezicht op de sector kan verbeteren. Daarom is nu GPS verplicht gesteld via het private spoor van certificatie. Overigens bleek in een enquête dat 100% van de gemeenten achter dit initiatief staat.

Waar BRBS Recycling veel belang aan hecht is de productgroepenregeling, waardoor een grotere diversiteit van producten onder certificaat kan worden gebracht. In opdracht van BRBS Recycling is deze regeling door de Universiteit Eindhoven onderbouwd. De regeling is van belang in economisch moeilijke tijden en zal tevens blijken een grote bijdrage te leveren aan transparantie, handhaafbaarheid en vertrouwen in het product. Een mooi voorbeeld bovendien waar milieu en economie hand in hand gaan.
Nieuwe ontwikkelingen in de Europese normen zijn volledig verwerkt, zodat ook de afzet van halffabricaten in de betonmarkt en asfaltmarkt wordt ondersteund met dit certificaat.
Door aanpassing van de ingewikkelde splitsenregels wordt nu duidelijker inzichtelijk gemaakt dat recyclinggranulaat met een flinke veiligheidsmarge ten opzichte van de milieueisen wordt geproduceerd.
Op gebied van acceptatiebeleid van asfalt is meer duidelijkheid verschaft en neemt de sector haar verantwoordelijkheid daar waar dat kan. De sector is met de overheid en de inspectie in gesprek om dit onderdeel nog verder te verbeteren.

De certificatieregeling zal na nog enkele te nemen formele stappen beschikbaar komen voor de markt. Het is voor recyclingondernemers aan te bevelen zich goed te laten informeren over de effecten van deze BRL op hun bedrijfsvoering.