Recyclingsymposium 2019

Recyclingsymposium 2019: Samenwerking in de keten is noodzaak

Met ruim 190 inschrijvers was de 8e editie van het Recyclingsymposium weer een goed bezocht evenement. Het thema “Circulaire economie: van droom naar realiteit” werd door de sprekers goed ingevuld.

Er was een duidelijke roep aan de Nederlandse en Europese overheid om samen een strak en continuerend beleid mogelijk te maken.

Gelukkig was uit de presentaties vanuit deze overheden af te leiden dat hier serieus werk van wordt gemaakt, eerst nog verkennend en planmakend, maar op termijn ook met maatregelen, waarvan vele opties de revue passeerden.

Veel praktische voorbeelden lieten zien dat de circulaire economie leeft op alle niveaus. Vanuit de recyclingsector zelf werd zichtbaar gemaakt dat er al veel wordt gerealiseerd om de ketens te sluiten, maar ook dat er volop ambitie is om de doelstellingen van de circulaire economie te gaan behalen.

Een algehele boodschap die deze ochtend weerklonk werd tot uitdrukking gebracht in de titel van de presentatie van Jacqueline Cramer ‘Samenwerking in de keten is noodzaak’. Zij nam de deelnemers mee in de transitie naar een circulaire economie op bedrijfs-, keten- en systeemniveau.

Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gaf inzicht in de benodigde en beschikbare bouwmaterialen tot aan 2035. Hierdoor ontstond een realistische kijk op de doelstellingen, en gaf hij de conclusie dat een deeleconomie gewoonweg niet te realiseren is.

Tot slot nam Alberic Pater de zaal mee op weg naar een circulair IKEA. Met als voorbeelden de matras recycling samen met Retour Matras en een nieuwe dienstverlening het ‘Meubelabonnement’.

De organisatie van het Recyclingsymposium was in handen van BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA. De lezingen van de sprekers zijn op de website wwww.recyclingsymposium.nl onder het kopje ‘Terugblik’ terug te lezen.