BRBS Recycling partner brancheprogramma MVO Nederland

Op 21 november 2012 hebben BRBS Recycling en MVO Nederland een overeenkomst ondertekend waarin BRBS Recycling aangeeft zich te gaan inzetten voor de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de recyclingsector. De ondertekening verbindt BRBS Recycling aan een programma dat brancheorganisaties helpt MVO bij hun leden te agenderen en te implementeren.

“De productie van grondstoffen uit afval is de essentie van de bedrijfsvoering van leden van BRBS Recycling. Daarmee is het bedrijfsproces als zodanig een belangrijke bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus Jan Schuttenbeld, voorzitter van BRBS Recycling. Hij ondertekende 21 november, samen met Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland het manifest (zie ook de bijlage). Verdere groei en verbetering van de rentabiliteit van de sector dragen structureel bij aan People, Planet en Profit.

In de samenwerking met MVO Nederland willen de leden van BRBS Recycling zich committeren aan de volgende doelstellingen:


1.     Het vergroten van kennis in de branche op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door het uitwisselen van ervaringen en expertise.


2.     Het opstellen van MRPI-bladen voor de meest gangbare recyclinggranulaten.


3.     Het verder bevorderen van de arbeidsveiligheid door actief te participeren in de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche.


4.     Het voortdurend bevorderen van de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers, waarbij bijzondere aandacht is voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.


5.     Het verder verhogen van het recyclepercentage van het Nederlands afval.


6.     Verdergaande reductie van CO2-uitstoot door energiebesparing en innovatie.


BRBS Recycling is de vereniging van recyclingbedrijven die uit grof huishoudelijk afval, bouw-, renovatie- en sloopafval en droog bedrijfsafval hernieuwde grondstoffen produceren. De vereniging bestaat uit puinbrekers, sorteerbedrijven en recyclingbedrijven voor specifieke afvalstromen. In totaal telt de BRBS circa 70 leden die op circa 150 locaties onder meer zo'n 75-80% van het bouw- en sloopafval (BSA) bewerken. BSA is één van de grootste afvalstromen van Nederland. Hiervan wordt 98% gerecycled.

Over MVO Nederland
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor bedrijven met MVO-ambitie. Haar streven: MVO een vanzelfsprekende zaak maken voor alle ondernemers in Nederland. Sinds de oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van gedachten willen wisselen met gelijkgestemden, brancheorganisaties, de overheid en/of NGO’s. Het partnernetwerk van MVO Nederland telt meer dan 2.000 bedrijven en organisaties. Elke maand komen daar tientallen partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren van eenpersoonsbedrijven tot multinationals.
MVO Nederland faciliteert haar achterban met kennis en inspiratie over de volle breedte van het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen. Speerpuntthema’s in 2012 zijn transparantie, ketenverantwoordelijkheid/duurzaam inkopen en mensgericht ondernemen. Ook aan participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt besteedt MVO Nederland in 2012 extra aandacht.
Meer informatie op
www.mvonederland.nl