Recyclinggranulaat

Recyclinggranulaten: een goed kwaliteitsproduct (1)

Recyclinggranulaat is het succesproduct van het Nederlands afvalbeleid. Hoe is dat ontstaan? In een serie van zes artikelen gaan wij de komende uitgaven van RecyclePro in op de ontwikkeling van de applicatie van recyclinggranulaten.

Recyclinggranulaat is het product dat is ontstaan ​​uit de bewerking van de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval. In de jaren '60 van de 20ste eeuw ontstond er steeds meer puin, afkomstig uit de steden waar een ijverige naoorlogse bouwlust bestond. De enige optie was om dit puin te storten, maar dat werd snel duurder in die periode.

Vooral op plattelandswegen werden wel funderingen aangelegd van steenpuin, maar voor rijkswegen was dit niet toegestaan. Daar werd vooral hoogoven- en staalslak gebruikt, lava of zandcement gebruikt die op een laag zand werden gelegd.

SUCCESFACTOREN

Dat de financiering van recyclinggranulaat (beton- en menggranulaat) ook onder rijkswegen succesvol werd, kwam door een aantal factoren:

  1. Er waren soms problemen met de bestaande financieringsmaterialen en bijbehorende gaande met toename van de hoeveelheid vrachtverkeer, ontstond er behoefte aan stabieler wegen.
  2. De stortkosten van puin namen toe.
  3. Het aanbod van gekwalificeerd granulaat nam toe.
  4. De overheid voerde een beleid dat gebruik van secundaire materialen gestimuleerd.

Door deze ontwikkelingen kon de opdrachtgever een sterke funderingslaag zien waarop een minder dikke asfaltlaag nodig was. Intussen werden de kwaliteitscriteria vastgelegd in standaarden en werd een gedegen controle (waar onder op asbest) ingevoerd. Resultaat: goedkoper, sterker, betrouwbaar en een groen imago.

Dit heeft geleid dat recyclinggranulaat bijna het enige funderingsmateriaal is dat nog niet wordt gebruikt. De sector heeft verder geïnvesteerd in kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten. Al jarenlang wordt circa 100% van het vrijkomend steenachtig bouw-, sloep en productieafval voor hergebruik geschikt gemaakt. Dit is momenteel circa 20 miljoen ton van de totaal 60 miljoen ton aan afvalstoffen die in Nederland vrijkomt. Hierdoor is dit een belangrijke pijler onder het Nederlandse circulaire beleid.

KWALITEIT

In 1980 is BRBS Recycling opgericht en is direct de focus geheel op de kwaliteit van recyclinggranulaten gericht. Dat groter aanbod van gekwalificeerd granulaat. De branche richtte zelf de Stichting Kwaliteitsborging Korrelmix® op, voerde controles uit bij leden. Dit SKK kwaliteitscertificaat zorgt voor een milieuhygiënische en civieltechnische kwaliteitseisen, die nu nog steeds onderdeel is van het huidige certificaat, BRL 2506. De invoering van het Besluit bodemkwaliteit is in 1995 tot dat het branche-eigen ingevoerd certificaat werd naar het KOMO / NL-Bsb certificaat onder controle van externe certificeringsbureaus.

GRANULAAT IN BETON

Anno 2020 is recyclinggranulaat gemeengoed en heeft het een betrouwbaar imago. Het is toepasbaar in alle typen wegen. Toepassing van granulaten in beton is volledig afgedekt en overeengekomen met de betonsector.

Onder invloed van de Europese Bouwproductenverordening is het certificaat gesplitst in twee delen: een civieltechnisch certificaat volgens BRL 2506 deel 1 en een milieu hygiënisch certificaat (NL-Bsb) volgens BRL 2506 deel 2. Als klant heeft u pas zekerheid van kwaliteit als beide BRL 2506 certificaten bij het product worden geleverd