CDA Bezoek

Tweede Kamerleden CDA op werkbezoek bij leden BRBS Recycling

Op uitnodiging van BRBS Recycling werd vrijdag 19 maart jl. door een aantal CDA Tweede Kamerleden en leden van de provinciale staten van Utrecht een werkbezoek gebracht aan de bedrijven van de leden Van Vliet Groep B.V. en Theo Pouw B.V. In de ochtend hebben zij na presentaties over de verschillende mogelijkheden van afvalscheiding, de moderne scheidingsinstallatie van Van Vliet B.V. in Nieuwegein bezichtigd.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan de puinbrekerinstallatie, de wasinstallatie en de betonmortelinstallatie van Theo Pouw B.V. te Utrecht.
Vanuit de missie van BRBS Recycling om een constructieve bijdrage te leveren aan een duurzaam grondstoffenmanagement in Nederland, werd de aanwezige politici en beleidsmedewerkers inzicht gegeven in de diverse mogelijkheden van het be- en verwerken van afval.
BRBS Recycling vindt dat de keuze uit deze verwerkingsopties moet worden bepaald door de Ladder van Lansink. Door op deze manier de politiek te informeren over recycling van afvalstoffen tot grondstof door onze leden wil BRBS Recycling benadrukken waarom zij pleit voor een overheidsbeleid dat recycling stimuleert.