VANG_Buitenshuis

Afvalwijzer voor bedrijven

Op 25 januari 2021 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over de vaststelling van de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3). Het gewijzigde LAP3 treedt op 2 maart 2021 inwerking. Onderdeel hiervan is ook het scheiden van bedrijfsafval.

De meeste ondernemers zullen de wet en het LAP niet lezen. Rijkswaterstaat, afdeling Afval Circulair, heeft daarom in het afgelopen jaar ook communicatiemiddelen ontwikkeld gericht op MKB-bedrijven/organisaties/ondernemers die willen weten welke regels gelden en hoe ze afval kunnen scheiden.

Voor afval- en recyclingbedrijven die vragen van bedrijven en organisaties krijgen over afvalscheiding of die ze daarover informeren zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld. Onderstaand vindt u  de links naar de verschillende soorten hulpmiddelen die per 10 februari beschikbaar zijn:

  • Online tool en stappenplan: Met Kamer van Koophandel hebben we de online tool ‘Afvalwijzer voor bedrijven’ ontwikkeld op Ondernemersplein. Hiermee kunnen ondernemers met een paar vragen bepalen welk afval ze moeten scheiden. Daarnaast staat op Ondernemersplein een stappenplan over hoe een organisatie de afvalscheiding goed kan regelen.
  • Flyer en voorbeelden: er is een algemene flyer gemaakt met korte informatie over de regels en over de tool. Voor de dienstensector zijn een aantal voorbeelden beschreven van bedrijven die eerst nog niet veel afval scheidden. De voorbeelden laten zien hoe ze aan de regels voldoen en wat dat kost en oplevert.
  • Uitleg en FAQs op lap3.nl: Op de website van het LAP vindt u de daadwerkelijke teksten in LAP3 in hoofdstuk B.3 (gewijzigde tekst vanaf 2 maart 2021), een korte introductie op de regels en diverse FAQ’s.

Waarom afval scheiden?

Bedrijven en organisaties moeten hun afval scheiden, zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden. Hoe afval verwerkt moet worden staat in het LAP. We willen dat zoveel mogelijk afval gerecycled wordt. Maar soms moet afval vanwege de eigenschappen juist gestort worden, zoals asbest.


Algemene flyer