Overleg met Europa

Europese bouwnormalisatie bijgepraat over betrouwbaarheid van recyclinggranulaat

Het Ministerie van I&M heeft BRBS Recycling gevraagd uitleg te geven over de regelgeving rond de betrouwbaarheid van het product recyclinggranulaat. Dit thema blijkt belangrijk omdat Nederland is gebaat bij een goede uitleg van het Besluit bodemkwaliteit in Europa, teneinde ook op Europees niveau goede productgaranties op gebied van milieukwaliteit in de productnormen te kunnen reguleren. Recyclinggranulaat is daarbij een stroom die als een van de moeilijkste geldt.


Op 20 april 2011 waren de belangrijkste Europese vertegenwoordigers op gebied van milieunormalisatie voor bouwstoffen aanwezig bij Theo Pouw b.v. op de locatie. Gezien de ervaringen van deze mensen met recyclinggranulaat in hun thuismarkt en scepsis over de als zwaar ervaren milieuregelgeving in Nederland, moest veel vertrouwen worden gewonnen.
Aan de hand van de bouw- recyclingketen was goed uitleg te geven over de Nederlandse regelgeving, vergunningstelsels en certificering. Vooral de wijze waarop in Nederlandse het statistisch onderbouwd systeem van kwaliteitscontrole functioneert, maakte veel indruk. Ook dat het systeem is gebaseerd op controle van het eindproduct, waardoor de gehele keten kwaliteitsbewust opereert, sprak erg aan. Dat hierbij flankerend beleid noodzakelijk is werd eveneens duidelijk.
Door de voorlichting kon het vertrouwen in het systeem van het Besluit bodemkwaliteit flink worden versterkt. Mede dankzij ondersteuning en praktijkinzichten van de gastheer, kan deze bijeenkomst als een succes worden beschouwd.