Asbestdak

Uitstel voor verbod asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat schrijft aan de Tweede Kamer dat het verbod op asbestdaken niet in 2024, maar op 1 januari 2028 in werking treedt. Er was in de Eerste Kamer zorg gerezen over de proportionaliteit van een verbod in 2024. De haalbaarheid en betaalbaarheid van de sanering in het hoge tempo deed afbreuk aan het draagvlak. De Staatssecretaris kiest nu voor een heldere datum van 1 januari 2028. Voor gemeenten wordt het mogelijk gemaakt om tijdelijk uitstel te verlenen uiterlijk tot en met 2030. Dit om schrijnende gevallen te kunnen voorkomen. Verder wordt de maatregel zoveel mogelijk gekoppeld aan verduurzaming, om tegelijkertijd verlaging van de energierekening van huishoudens te stimuleren.
Er resteert nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, in 2017 bijna 11 miljoen vierkante meter en afgelopen kalenderjaar vermoedelijk zo'n 12 miljoen vierkante meter.