Foto-CE

Kabinet: versnellen en opschalen Circulaire Economie

Den Haag - 29 juni 2018 - Het kabinet gaat zich samen met de ondertekenaars van het GrondstoffenAkkoord inzetten om de transitie naar een circulaire economie (CE) te versnellen en op te schalen. Dit is te lezen in de kabinetsreactie op de vijf transitieagenda’s die 15 januari 2018 werden aangeboden aan de Staatsecretaris van Infrastructuur & Waterstaat, Stientje van Veldhoven. Bij de brief van zeven kantjes is een aanzet tot een uitvoeringsagenda 2018-2013 gevoegd van 29 pagina’s.

Brief en agenda bieden goede aanknopingspunten voor de recyclingindustrie. De uitvoeringsagenda zal worden doorontwikkeld in samenspraak met de markt. Het ontbreekt zeker niet aan ambitie, maar twee zaken vallen op: er is (nog) geen budget voor een uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Een succesvol programma ter bevordering van de circulaire economie verdient een eigen budget. Wat verder opvalt is dat veel doelen ver in de toekomst worden gesteld, 2023 en zelfs 2030. We kunnen nu al heel veel doen om de circulaire economie dichterbij te brengen!

U kunt de brief en concept Uitvoeringsagenda hier downloaden


KabinetsreactieTransitieagendaCE290618