Logo ArboCatalogus

Jaarverslag 2019 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

Vanaf 1 juli 2020 publiceert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarverslag. Het Jaarverslag 2019 laat zien wat de stichting doet om de arbocatalogus actueel te houden en om het gebruik ervan te stimuleren, zodat de handvatten uit de arbocatalogus worden gebruikt voor veilig en gezond werken in de afvalbranche.

De Arbocatalogus Afvalbranche is dé standaard voor veilig en gezond werken in de sector, ontwikkeld door werkgevers-, werknemers- en brancheorganisaties. Een belangrijke taak van de StAA is het verbeteren en actueel houden van de arbocatalogus. In 2019 heeft ze zich hier onverminderd voor toegepast. Het heeft geresulteerd in een goedkeuring door Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het onderdeel 'Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelen'. Daarnaast is de stichting gestart met het inrichten van een nieuw onderdeel van de arbocatalogus: Beheer Openbare Ruimte. Hiermee geeft de StAA invulling aan een wens die leeft binnen de branche.

Promotie

Andere belangrijke taak van de stichting is het promoten van de arbocatalogus over het gebruik ervan te stimuleren. Dit doet zij op verschillende manieren. Elk jaar organiseert de StAA een landelijk congres. In 2019 heeft ze zich daarmee specifiek gericht op communicatieprofessionals en arbospecialisten in de branche. De bijeenkomst ging over effectief intern communiceren over veilig en gezond werken. Sinds 2018 stuurt de StAA jaarlijks twee nieuwsbrieven en communiceert via LinkedIn en Twitter over actuele onderwerpen. In 2019 heeft de stichting een YouTube-kanaal geopend, speciaal voor films die gaan over door de Inspectie goedgekeurde onderdelen. In 2019 heeft de StAA themabladen en cartoons gemaakt over 'Struikelen of Verstappen' en 'Prikken en Snijden'.

Week van de Veiligheid

In 2019 heeft de StAA opnieuw de Week van de Veiligheid georganiseerd. Met de week wil de stichting laten zien dat de sector gezond en veilig werken serieus neemt. Met uiteenlopende activiteiten hebben bedrijven in de week van 3 tot en met 7 juni, op locaties verspreid over het land, extra aandacht gevraagd voor gezond en veilig werken. Het animo voor deelname aan de week wordt gegroeid. In 2019 hebben meer bedrijven meegedaan dan in het jaar daarvoor. De StAA verwacht deze groei vast te houden, zodat de Week van de Veiligheid een groot moment in het jaar wordt toegepast bedrijven in de afvalbranche willen meedoen.

Meer over de werkzaamheden van de stichting is te vinden in het Jaarbericht 2019.   


Jaarverslag 2019 Arbocatalogus Afvalbranche