BRBS Recycling | Tweede Kamer

Steun voor moties voor meer circulaire bouw

Bij de bouw en constructie van gebouwen moet idealiter zoveel mogelijk recyclebaar materiaal worden toegepast. Verspilling van materialen moet er juist zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom heeft de een meerderheid in de Kamer zich achter een motie geschaard waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze bij bouwen en renoveren van gebouwen maximaal kan worden ingezet op recyclebaar bouwen. Dat moet gaan gebeuren in nauwe samenwerking met de bouwsector en de recyclebranche.
In de Kamer was er ook steun voor een motie die startende bouwbedrijven moet helpen die innovatief bezig zijn op het terrein van de circulaire economie.

Moties over textielrecycling werden ook aangenomen. Andere tijdens het VAO Circulaire Economie aangekondigde moties, zoals over statiegeld, werden ofwel weggestemd of aangehouden door de indieners.
De moties zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Motie steun cirulaire bouw