Voorzitter Ton van der Giessen opent het 5e Recyclingsymposium

Recyclingsymposium 2016: De praktijk staat te trappelen om circulaire ambities waar te maken

Gorinchem - 26 oktober 2016 - Een afwisselend en boeiend programma tijdens de 5e editie van het Recyclingsymposium, dat als thema had: “Handen en voeten aan de Circulaire Economie, wat is er zichtbaar in de praktijk?”
Zowel de Nederlandse als Vlaamse overheid gaven er blijk van vol ambitie te zijn om in 2050 een volledige circulaire economie te realiseren. Én dat het nu tijd wordt om de nodige acties te concretiseren. De aanwezigen in de zaal lieten blijken niet te willen wachten: men riep op tot Vlaams-Nederlandse samenwerking in Brussel. Dat het sommigen nog veel te langzaam gaat werd mooi geïllustreerd met de vraag van de uitstekende dagvoorzitter Simone van Trier: “Hoe oud bent u in 2050?”

Om ambities waar te maken, werd er door Antoinette van Schaik een duidelijk appèl gedaan op de Europese en nationale regelgever om rekening te houden met technische en economische haalbaarheid en daarbij niet over de grenzen van natuurwetten heen te gaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd uit dit boeiende betoog duidelijk dat in het ontwerp van producten en bouwwerken nog veel circulaire winst is te behalen.
Gemeente Amsterdam presenteerde haar plannen om tot cirkelstad te worden en hoe zij aan de hand van een routeplan de circulaire economie in de praktijk gaat brengen.
Als het op financiering aan komt, bleek dat de banken nog worstelen hoe met de factor duurzaamheid en circulariteit om te gaan. Rabobank gaf aan dat de ondernemer niet af moet wachten, maar de kansen te pakken, waarbij aandachtspunt was het toevoegen van waarde aan de circulaire keten.
Dit was een mooi vervolg op de leerzame bijdrage van Kunstenaar Tijs Rooijakkers, die uit een chaotische denkwereld prachtige kunstwerken weet te maken die tevens tot saamhorigheid leiden. De parallel met afval werd snel gevonden.

De BouwRecycling Award voor het meest veelbelovende circulaire studieproject werd uitgereikt aan  “From waste to resource, One chain with shared responsibility”. Studenten van de TU Delft viel deze eer ten deel.

De organisatie was in handen van BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA.
Informatie en de lezingen zijn op de website www.recyclingsymposium.nl te vinden.