ECHA-logo

REACH stapje verder

Het European Chemicals Agency (ECHA, verantwoordelijk voor de uitvoering van REACH) heeft een nieuwe Guidance on waste and recovered substances (richtlijn voor afval en herwonnen stoffen) uitgegeven. Hierin wordt aangegeven dat recyclinggranulaten afkomstig van bouw- en sloopafval gezien kunnen worden als 'artcile' (artikel). Dit houdt in dat in het kader van REACH de recyclinggranulaten als uitzondering worden gezien en dus niet voor de registratieverplichtingen van REACH in aanmerking komen. Dit komt mede doordat een groot bestanddeel van de recyclinggranulaten afkomstig zijn van stenen en beton, waarvoor geen registratie is vereist. Dit is precies in lijn met het standpunt dat BRBS Recycling in 2008 al innam. De draft versie 2 is op de site opgenomen.
(REACH =  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)