Einde-afval schema recyclinggranulaat

Einde afvalstatus recyclinggranulaat een feit

Zaltbommel - 6 februari 2015 - De Regeling ter vaststelling van de einde-afval status van recyclinggranulaat is op 6 februari in de Staatscourant verschenen. Vanaf 7 februari is deze van kracht. In goede samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze regeling tot stand gekomen. De regeling geeft criteria voor het vaststellen van de juridische status van het product en maakt een einde aan een lange periode van onduidelijkheid hier over.
De complexe Europese en Nederlandse regelgeving wordt door de regeling gecodificeerd. Dat betekent dat bestaande regels goed konden worden ingepast in de regeling. Verwacht wordt dat producenten goed aan de regeling kunnen voldoen. Zij kunnen dat vervolgens kenbaar maken met een verklaring. Op transportdocumentatie moet dat dan kenbaar worden gemaakt. De afval begeleidingsbrief kan dan achterwege blijven.
Zie voor meer informatie het persbericht en de regeling einde afval recyclinggranulaat.


Persbericht Einde Afvalstatus Recyclinggranulaat
Regeling einde afval recyclinggranulaat
Achtergrond einde afval recyclinggranulaat