Sulfaatnorm bevestigd

In het Besluit bodemkwaliteit is een tijdelijke emissiewaarde voor sulfaat opgenomen van 2.430 mg/kg d.s. Afspraak met VROM was dat deze na 1 jaar na het in werking treden van het Besluit op 1.730 mg/kg d.s. zou worden gezet, tenzij uit onderzoek zou blijken dat dit tot te hoge kosten zou leiden voor de sector. Uit door BRBS uitgevoerd en door VROM beoordeeld onderzoek blijkt dat door toename van het aantal keuringen de kosten stevig zouden gaan toenemen. Met VROM is afgesproken dat de sulfaatnorm op 2.430 mg/kg d.s. voorlopig gehandhaafd blijft. Tijdens de evaluatie van het Besluit, eind 2010 zal deze problematiek opnieuw worden bekeken.
Zie de ledensite voor het concept-onderzoeksrapport. Bevestiging van de afspraak is door middel van een FAQ op de site van AgentschapNL te vinden.