Fijnstof concentraties tijdens brekeractiviteiten van puin

De gezamenlijke opdrachtgevers BMR, BRBS Recycling, VROM en de provincie Noord-Brabant hebben in 2008/2009 een grote hoeveelheid aan fijnstofmetingen in de lucht laten uitvoeren tijdens brekeractiviteiten van puin. Het onderzoek heeft een macht aan gegevens opgeleverd.
Bij de afwikkeling van de rapportage heeft BRBS Recycling kanttekeningen gezet bij de onderbouwing van de resultaten. Aangezien de door BRBS Recycling voorgestelde verbetervoorstellen niet werden gehonoreerd, heeft BRBS Recycling deze verbetervoorstellen in eigen beheer wel verder doorgezet met het LIME. LIME is het Laboratory for Industrial Mathematics Eindhoven en ressorteert onder de Universiteit van Eindhoven. LIME heeft een gedegen statistische analyse op alle meetgegevens gedaan, waarmee goed inzicht verkregen wordt in de mogelijkheden en onmogelijkheden om uit betreffende meetgegevens generale uitspraken te kunnen doen op het gebied van fijnstof reductiemaatregelen. Binnenkort zal BRBS Recycling met deze analyse en goed onderbouwde resultaten komen als aanvulling op het rapport van eerder genoemde instellingen.