Grondstoffenakkoord

BRBS Recycling ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord

Den Haag - 24 januari 2017 - BRBS Recycling heeft als onmisbare schakel in de transitie naar de Circulaire Economie vol overtuiging het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend.
De recyclingindustrie is een sleutelspeler en zal een grote rol spelen in de verdere transitie naar de Circulaire Economie, of nu nieuwe technologie centraal staat of dat socio-institutionele veranderingen centraal staan.
Ook na de transitie zal de recyclingindustrie een rol blijven spelen. De recyclingindustrie wordt onder meer gekend om haar hands-on-mentaliteit en zal met al haar kennis en kunde haar rol nemen in de diverse transitie-agenda’s.

De recyclingindustrie speelt een grote rol in de transitie naar een Circulaire Economie onafhankelijk of nu nieuwe technologie centraal staat of dat socio-institutionele veranderingen centraal staan. Recycling zal ook na de transitie altijd een rol blijven spelen. Alleen als alle benodigde producten, gebruiksvoorwerpen, machines etc. uit bio-based materie kunnen worden geproduceerd, pas dan zal de rol van de recyclingindustrie worden gemarginaliseerd. De kans hierop is uiterst gering, waardoor er voorlopig naast de biologische kringloop, altijd nog een technische kringloop zal zijn waarvoor recyclingactiviteiten nodig zullen blijven. Hooguit zal door socio-institutionele veranderingen de snelheid waarmee materie zich door de kringloop beweegt, vertraagd of versneld worden.

Vanuit deze abstracte veronderstelling durft de recyclingsector het dan ook aan zich te profileren als een onmisbare schakel in zowel de transitie naar als in de Circulaire Economie zelf.

Eén van de kenmerken van de recyclingindustrie is haar hands-on-mentaliteit waarmee, mede door de 35 jarige ervaring, telkens zo snel mogelijk tot de kern wordt doorgedrongen.
BRBS Recycling stelde een notitie op die uitgaat van de huidige stand van zaken in de recyclingsector en aangeeft waar op het ogenblik de belemmeringen en kansen zitten, die in de komende jaren opgelost dienen te worden om met de recyclingsector een stap verder te komen in het streven naar de Circulaire Economie. Hierbij beperken wij ons tot de mogelijkheden die binnen het vermogen van de recyclingindustrie zelf liggen, daarbij wel aangevend waar de omgeving en met name de overheid dit vermogen optimaal kan benutten.

Op praktijkniveau worden ideeën tot verbetering van de recyclingsector in bijgaande notitie besproken voor de volgende 4 hoofdafvalstromen te weten:
- bouw- en sloopafval;
- bedrijfsafval;
- huishoudelijk afval;
- industrieel afval.

Daarnaast worden specifieke materiaalstromen benoemd die meer, beter, hoogwaardiger en in grotere volumes kunnen worden gerecycled.
 


Notitie_IenM_Naar_een_Circulaire_Economie
Grondstoffenakkoord