Prinsjesdag2018

Prinsjesdag 2018: naar een economie zonder afval

Den Haag - 18 september 2018 - BRBS Recycling vindt het een goede zaak dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zestien miljoen heeft vrijgemaakt voor de uitvoering van de ambitieuze uitvoeringsagenda voor de Circulaire Economie. Het gaat om acht miljoen euro voor 2018 en nog eens acht miljoen voor 2019. Deze middelen worden ingezet voor o.a. de monitoring, ketenprojecten en circulair inkopen zoals omschreven in de kabinetsreactie op de TransitieAgenda’s. BRBS Recycling hoopt dat een deel van de middelen zal worden gebruik voor concrete keten- of liever - cirkelprojecten waarbij de kringloop wordt gesloten.

Dit kabinet noemt de transitie naar een economie zonder afval een van de grootste economische transities ooit. De ambitie is om de hoeveelheid afval die wordt gestort of verbrand terug te brengen van 10 miljoen ton in 2012 naar circa 4,5 miljoen ton in 2022. Dat moet bereikt worden door inzet in de gehele keten, door van de ontwerp- tot aan de afvalfase te werken aan preventie, hergebruik en recycling.

Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat dit kabinet vooralsnog onvoldoende middelen reserveert voor de gewenste versnelling en opschaling naar een circulaire economie. Vergelijk de bescheiden circulaire miljoenen met de miljarden in het kader van de SDE+ regeling voor duurzame energie. BRBS Recycling steunt het voornemen om deze regeling per 1 januari 2019 open te stellen voor alle projecten waarbij CO2-reductie wordt bereikt. Ook circulaire initiatieven komen dan in aanmerking voor subsidie.

De verhoging van de afvalstoffenbelasting (van € 13,21 naar € 31,39 per ton) voor het storten en verbranden van afvalstoffen en de invoering van de exportheffing per 1 januari 2019 zal recycling en hergebruik van materialen en grondstoffen stimuleren, zo verwacht BRBS Recycling.